België: hernieuwbare productie stijgt met 31% in 2020

| 7 januari 2021

Elektriciteitsmix in België in 2020 Bron: Elia

In België is de productie van hernieuwbare elektriciteit (uitsluitend wind- en zonne-energie) in 2020 met 31% gestegen ten opzichte van 2019. Eind 2020 bedroeg deze 18,6% van de elektriciteitsmix. Dat jaar werden ook verschillende records gebroken. Dit blijkt uit een analyse van eerste beschikbare gegevens door Belgische netbeheerder Elia. De gegevens worden later nog gefinetuned.

De toename van het percentage hernieuwbare elektriciteitsproductie in de elektriciteitsmix zou vooral zijn dankzij de verdere ontwikkeling van de hernieuwbare energie, en met name offshore wind; een lagere nucleaire productie (39,1% van de elektriciteitsmix in 2020, tegenover 48,7% in 2019); een stabiele productie uit gasgestookte centrales en een vrijwel evenwichtige balans tussen de import en export van elektriciteit.

Toename geïnstalleerde windcapaciteit
In 2020 nam de productie van hernieuwbare energie toe van 11,5 TWh in 2019 naar 15,1 TWh. Weersomstandigheden speelden hierbij een rol maar ook een toename van de geïnstalleerde capaciteit. Voor windenergie gaat het om een toename van 3.796 MW eind 2019 naar 4.670 MW eind 2020 en voor zonne-energie van 3.887 MW eind 2019 naar 4.788 MW eind 2020.

Offshore wind is met name verantwoordelijk voor de toename in geïnstalleerde capaciteit. In 2020 werden de offshore windparken Northwester 2 en SeaMade in gebruik genomen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 714 MW aan toegevoegde capaciteit. Het geïnstalleerd vermogen bedraagt nu 2.262 MW tegenover 1.548 MW begin 2020.

Windrecords
De toenames leidden tot nieuwe records. In oktober 2020 is een nieuw maandelijks productierecord geregistreerd voor offshore wind van 881 GWh. Het record uit 2019 was 616 GWh in december. Februari 2020 was de meest productieve maand voor windturbines op land met een absolute waarde van 629 GWh (tegenover 499 GWh in december 2019). Op 26 december 2020, rond 21 uur, werd 3,8 GW opgewekt uitsluitend uit Belgische windenergie, dit is een nieuw record.

Gecombineerde records
Op 11 mei werd ‘s middags 3.196 MW geproduceerd uit windenergie in combinatie met 2.628 MW uit zonneenergie, wat resulteerde in 5.824 MW voor de “Wind & Solar”-waarde. Dit is een nieuw record voor absolute productie. Daarnaast werd in 2020 gedurende 119 uur meer dan 50% van de in België verbruikte elektriciteit geproduceerd door hernieuwbare energie, wat nauwelijks eerder was gebeurd.

Impact van de coronacris
Elia meldt dat er vanwege COVID-19 géén productiecentrales zijn stilgelegd waardoor de rechtstreekse impact op de Belgische elektriciteitsmix moeilijk te bepalen is. Door de genomen maatregelen om de COVID-crisis te bestrijden, meldt de netbeheerder wel twee belangrijke waarnemingen.
Het totale elektriciteitsverbruik in 2020 was opvallend lager. Met 81 TWh lag het verbruik 7% lager dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaren. Het jaar 2020 was gemiddeld een warmer jaar dan de voorbije 5 jaren. Dat kan de daling van het elektriciteitsverbruik ook deels verklaren.

Daarnaast lagen de gemiddelde prijzen per MWh op de korte termijnmarkt (day-ahead) op bepaalde momenten een stuk lager dan normaal. Voor de maand april werd een absoluut record genoteerd met de laagste gemiddelde prijs op de kortetermijnmarkt (14,7 €/ MWh day-ahead). Ook op jaarbasis lag het gemiddelde het laagst sinds 2011. Dat zou volgens Elia o.a. toe te schrijven aan de hoge hernieuwbare energieproductie tijdens de lockdown, toen het elektriciteitsverbruik lager lag, en ook aan de lagere brandstofprijzen (gas).  Lees hier het volledige rapport.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.