Borssele biedt testfaciliteit voor offshore windenergie-innovaties

| 7 december 2016

Het TKI Wind op Zee zet zich in voor test- en demonstratiefaciliteiten voor offshore wind. Deze faciliteiten zijn belangrijk om (Nederlandse) innovaties voor wind op zee te implementeren, testen, demonstreren en bewijzen om de kostprijs van offshore windenergie omlaag te brengen. De eerste locatie op zee in Nederland die voor dit doel beschikbaar wordt gesteld, is Borssele Wind Farm Site V.

Borssele Wind Farm Site V biedt ruimte aan 2 windturbines met een gezamenlijk maximaal vermogen van 20MW. Deze turbine(s) zullen met één 66kV kabel worden aangesloten op het platform van TenneT. Dit platform zal waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2020 operationeel zijn. De ruimte van de innovatiekavel is zo klein mogelijk gehouden om het zo min mogelijk ten koste van de ruimte voor de reguliere projecten te laten gaan.

Mogelijkheden op innovatiekavel

Consortia kunnen een bod doen op beide posities als één project. In een consortium kunnen diverse innovatieve partijen samenwerken. Borssele Wind Farm Site V biedt ruimte voor het demonstreren van turbines, fundaties en installatiemethodes, maar ook voor andere technologie en componenten. De focus ligt op innovaties die vallen binnen Technology Readiness Level 7 tot 9. Borssele Wind Farm Site V is geen experimenteerruimte. Het is bedoeld om kansrijke innovaties die in de laatste fase van ontwikkeling zijn, geschikt te maken voor grootschalige implementatie.

Tender Innovatiekavel

De regeling voor de tender wordt nog verder uitgewerkt. Hiervoor zal een internetconsultatie door het Ministerie van Economische Zaken worden gehouden. Naar verwachting wordt de tender eind 2017 opengesteld. De bekendmaking van de winnaar is dan begin 2018. Alles met het voorbehoud dat de definitieve regeling leidend is. De tender heeft het karakter van een beauty contest: de biedingen worden beoordeeld op bijvoorbeeld de bijdrage aan de kostenreductie, de bijdrage aan de Nederlandse economie, de innovatieve inhoud en de kwaliteit van het voorstel. De haalbaarheid van het project zal ook worden getoetst. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de tender en de evaluatie van de biedingen uit. De informatie vanuit RVO.nl is dan ook leidend.

Meer informatie over het innovatiekavel

  • Meer informatie over de tender en de gegevens van Borssele Wind Farm Site V vindt u op offshorewind.rvo.nl.
  • Algemene vragen kunt u stellen via woz@rvo.nl.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.