Directe omwonenden Windpark Nij Hiddum-Houw komen in aanmerking voor gratis obligaties

| 7 augustus 2023

Onlangs zijn gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân in het samenwerkingsverband Windpark Hiddum-Houw B.V. eigenaar van 4 van de 9 windturbines van windpark Nij Hiddum-Houw geworden. Om de directe omgeving van het windpark mee te laten profiteren bieden de partijen gratis obligaties aan.

Bron: sudwestfryslan.nl

De gratis obligaties zijn beschikbaar voor omwonenden die binnen een straal van 1.500 meter van het windpark wonen. Er zijn binnen dit gebied 4 gratis obligaties beschikbaar per woning met woonbestemming. De omwonenden die hiervoor in aanmerking komen hebben hiervoor een brief ontvangen.

Waarde obligaties

De obligaties zijn per stuk € 250,- waard. Per jaar leveren de obligaties naar verwachting ongeveer een rendement op van 11,2%. De obligaties zijn geldig zolang het windpark bestaat. Dat is ongeveer 25 jaar.

Inschrijven

Omwonenden kunnen zich tot en met 20 augustus voor de vier gratis obligaties inschrijven. Ook is het mogelijk aan te geven dat ze de obligaties willen verkopen en direct de totale waarde van € 1.000,- ontvangen. Omwonenden kunnen naast de gratis obligaties ook extra obligaties.

De gemeente en waterschap geven aan in de week van 15 augustus langs omwonenden te gaan die nog niet gereageerd hebben. Omwonenden die zich niet vóór 21 augustus 2023 inschrijven, hebben daarna geen recht meer op de gratis obligaties.

Over Windpark Nij Hiddum-Houw

Windpark Nij Hiddum-Houw bestaat uit negen Enercon, type E136 EP5, windturbines, met elk een ashoogte van 109 meter, rotordiameter van 136 meter, een tiphoogte van 177 meter en een vermogen van 4,65 MW. Eind 2022 werd de bouw hiervan afgerond. Medio augustus dat jaar werd al de eerste stroom aan het net geleverd. Met een opgesteld vermogen van bijna 42 MW produceren de windturbines straks 160.000 MWh per jaar. Het Nij Hiddum-Houw project was een initiatief van Vattenfall en Gooyum-Houw BV , een samenwerkingsverband van 45 particulieren en bedrijven uit de omgeving. In mei dit jaar verkocht Vattenfall zijn vier windturbines aan gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.