Eneco en Borealis tekenen opnieuw PPA voor Belgisch offshore windpark SeaMade

| 7 december 2022
eneco-en-borealis-tekenen-ppa-voor-belgisch-offshore-windpark-seastar

© Otary

Borealis, wereldwijd leverancier van geavanceerde en duurzame polyolefinenoplossingen en specialist in polyolefinenrecycling, en energiebedrijf Eneco hebben een tienjarige stroomafnameovereenkomst (PPA) ondertekend voor de levering van hernieuwbare elektriciteit voor de productieactiviteiten van Borealis in België.

Eneco, die een exclusieve afnameovereenkomst heeft voor de volledige productie van het SeaMade offshore windpark in de Belgische Noordzee, zal de komende tien jaar, vanaf 2024, jaarlijks ongeveer 150 gigawattuur (GWh) aan Borealis leveren.

Met een totale operationele capaciteit van ongeveer 487 MW is SeaMade het grootste windpark in de Belgische Noordzee. Het bestaat uit twee offshore concessies, Seastar (met 252 MW) en Mermaid (235 MW), elk met twee offshore substations en windturbines met een vermogen van 8,4 MW, die zich bevinden op ongeveer 45 km van de kuststad Oostende. Eneco heeft een gecombineerd belang van 12,5% in het SeaMade project; de rest is in handen van partners Otary RS NV (70%) en Electrabel NV (17,5%). Door 100% van de SeaMade-productie af te nemen, komt Eneco dichter bij zijn doel om in 2035 volledig klimaatneutraal te zijn, zoals vastgelegd in zijn One Planet Plan.

Tweede PPA

Het is de tweede PPA dat tussen de beide partijen is getekend voor stroomafname van het SeaMade offshore windpark. In oktober 2020 ondertekenden Eneco en Borealis een PPA voor de levering van windenergie van Mermaid aan de Belgische activiteiten van Borealis vanaf januari 2021. De nieuwe, tweede PPA heeft betrekking op de levering van hernieuwbare elektriciteit aan Borealis vanuit het Seastar windpark. De hernieuwbare elektriciteit die in het kader van de tweede PPA wordt opgewekt – ongeveer 1,5 terawattuur (TWh) over tien jaar – zal de Scope 2*-emissies van de activiteiten van Borealis in België met ongeveer 22.300 ton per jaar verlagen.

De extra hernieuwbare elektriciteit die via deze overeenkomst wordt ingekocht, brengt Borealis dichter bij de verwezenlijking van zijn doelstelling om tegen 2030 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken in zijn polyolefinen- en koolwaterstofactiviteiten.

Eneco tekende eerder dit jaar ook al een PPA voor stroomafname van SeaMade met Aurubis Olen.

* Scope 2 emissies zijn broeikasgasemissies die voortvloeien uit de opwekking van energie die door Borealis is ingekocht.

 

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.