Gemeente Leusden wil geen extra locaties voor windturbines aanwijzen

| 7 december 2022

gemeente-leusden-wil-geen-extra-locaties-voor-windturbinesDe gemeente Leusden heeft begin december aan de provincie Utrecht laten weten dat het niet mee gaat in het verzoek om met nieuwe locaties voor windturbines te komen. Daarnaast is het huidige zoekgebied langs de A28 ook nog onzeker.

Uit een eerder participatietraject onder inwoners en belanghebbenden kwam alleen een strook langs de A28 naar voren als zoekgebied voor windturbines. Andere locaties kregen onvoldoende steun vanwege zorgen om de gezondheid en welzijn. De oproep van de Provincie Utrecht voor meer zoeklocaties is voor de gemeente geen reden om ze opnieuw bespreekbaar te maken.

Volgens de gemeente is de realisatie van windmolens langs de A28 tevens nog onzeker.

Vervolgonderzoeken nodig

Een strook langs de A28 geldt als mogelijke locatie voor windenergie. Of deze locatie daadwerkelijk wenselijk is, hangt af van de uitkomsten van vervolgonderzoek. Dat is de conclusie van de gemeenteraad na de bespreking van het onlangs opgeleverde belemmeringenonderzoek. De gemeente wil meer weten wat de gevolgen van windturbines zijn op de gezondheid van omwonenden, geluidshinder, radarverstoring en beschermde diersoorten. Ook wil zij goed inzicht krijgen in de archeologische waarde van het zoekgebied en de compensatie van natuurgronden. De onderzoeken worden naar verwachting in de eerste helft van 2023 uitgevoerd. Bron: Gemeente Leusden

Tags: , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.