Gemeentes onderzoeken combinatie initiatieven voor windparken in gebied Horst en Telgt

| 7 april 2020

© Ermelo.nl

Voor het gebied Horst en Telgt in de gemeente Ermelo zijn in de afgelopen 6 maanden bij het college van burgemeester en wethouders twee verschillende principeverzoeken voor windparken binnengekomen. Om de ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten wil de gemeente nu een procesregisseur in hand nemen om te onderzoeken of een combinatie van de initiatieven mogelijk zijn.

De initiatiefnemers van de windparken zijn energiebedrijf Innogy en daarnaast Prowind in samenwerking met buurtvereniging Horst en Telgt. Innogy heeft een plan voor potentieel 4 windturbines en Prowind en buurtvereniging Horst en Telgt voor 6. Deze moeten langs de A28 komen te staan. Omdat er ook raakvlakken zijn met initiatieven op het grondgebied van de gemeente Putten besluit het college hierin samen te werken.

Procesregisseur
De eerste stap is dat beide gemeenten een procesregisseur in de hand nemen, die onderzoekt of een combinatie van de initiatieven mogelijk is. Met de initiatiefnemers wordt bekeken naar samenvoeging van de verschillende plannen voor het gehele gebied (Nulde-Horst ten zuiden van de A28; grondgebied Ermelo en Putten). Bron: Ermelo.nl

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.