Grootste batterij voor duurzame energieopslag in Nederland geopend

| 7 oktober 2022
Grootste batterij voor duurzame energieopslag in Nederland geopend

© GIGA Storage

Donderdag heeft Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, de grootste batterij van Nederland op stroom gezet. GIGA Storage heeft de batterij, met een vermogen van 25 MW en een capaciteit van 48 MWh, ontwikkeld. Eneco gaat deze langdurig huren om haar duurzame portfolio te ondersteunen.

De batterij, GIGA Buffalo genaamd, maakt een verdere integratie van duurzame productiemiddelen in de elektriciteitsmarkt mogelijk. Door batterijen op strategische plekken aan het Nederlandse elektriciteitsnet te koppelen, kan er meer duurzame capaciteit beschikbaar komen voor zowel partijen die energie willen opwekken als ook voor energieverbruikers (industrie en woonwijken).

Verminderde congestie op het elektriciteitsnet

Om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen en bij te weinig zon- en windproductie elektriciteit te leveren, worden momenteel voornamelijk gas- en kolencentrales ingezet. Voldoende GIGA batterijen kunnen de inzet van gas- en kolencentrales gedurende een groot deel van het jaar reduceren en zorgen daarmee, naast een verlaging van het gasverbruik, voor een substantiële CO2-reductie. Vergeleken met een gascentrale bespaart het GIGA Buffalo project alleen al 8.532 ton CO₂ uitstoot per jaar, zo meldt GIGA Storage. De GIGA batterijen stabiliseren hiermee op duurzame wijze het elektriciteitsnet en zorgen zij met hun efficiëntie dat de energietransitie betaalbaar blijft.

Samenwerking

Dit project is mede mogelijk gemaakt doordat vele partijen goed met elkaar samenwerken. Aan de realisatie werkten onder andere mee Eneco (huurder van de batterijcapaciteit), Wärtsilä (batterijleverancier), Equans (technische dienstverlener), K. Dekker (bouwkundig aannemer), Smartgrid Flevoland (het lokale netwerk), Triodos Energy Transition Europe Fund en Rabobank (de investeerders en financiers).

Ruud Nijs, CEO van GIGA Storage:
“Ons doel is om bij te dragen aan het sneller af kunnen schakelen van gas- en kolencentrales. Batterijen kunnen de balanceringsrol overnemen en tegelijkertijd lokaal partijen helpen om wèl aangesloten te worden op het elektriciteitsnet. Door op strategische locaties energieopslagprojecten te gaan realiseren, willen we het verschil maken in de energietransitie.”

Bron: GIGA Storage

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.