Inloopavond windenergie Zutphen 7 februari 2017

| 7 februari 2017

Wilt u weten wat de ideeën zijn over windenergie op de dijk bij de waterzuivering op het industrieterrein De Mars in Zutphen?

Waterschap Rijn en IJssel organiseert  een inloopavond over windenergie. Zij voert momenteel gesprekken  met bewoners, als onderdeel van de verkenning of en hoe één windmolen op de dijk bij de waterzuivering mogelijk is.  Dit doet zij op 14 maart a.s.

Geïnteresseerden zijn  van harte uitgenodigd in Het Hart van Eefde, Jolinkweg 2 te Eefde op 7 februari a.s. Van 18.00 uur tot 20.30 uur staan medewerkers van het waterschap klaar voor één op één gesprekken over de verschillende onderdelen van windenergie, zoals o.a. de grootte van de windmolen, het geluid, de schaduwwerking, de mogelijke hinder, participatie mogelijkheden voor omwonenden en hoe windenergie zich verhoudt tot andere vormen van duurzame energie. Ook medewerkers van de samenwerkende energie coöperaties in IJsselwind zijn hier aanwezig om vragen over hun plannen voor windenergie te kunnen beantwoorden. Aanmelden is niet nodig.

Proces
Het waterschap heeft nog niet besloten of zij de windmolen wil plaatsen. Dit hangt af van de maatschappelijke, ruimtelijke (vergunningen), technische en financiële aspecten van deze en andere locaties. Naast Zutphen zijn er namelijk nog drie mogelijke locaties voor windenergie in het werkgebied van het waterschap: Duiven, De Pol (Etten) en Olburgen. Alle locaties worden nu verkend. In vier locatieplannen worden alle aspecten op rij gezet in. Het algemeen bestuur van het waterschap besluit in de (openbare) vergadering van 14 maart 2017 of en zo ja, waar een vervolgtraject ingezet wordt.

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Rotorblad, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbinefabrikanten

Reacties zijn gesloten.