Lichte stijging hernieuwbare energieproductie in 2021 in België

| 7 januari 2022

België zag in 2021 een lichte stijging in hernieuwbare productie. Samen met een een stabiel nucleair park zorgde dit voor een record stijging in export. De totale onshore productie (wind en zon) steeg licht terwijl offshore windproductie stabiel bleef.

BE- lichte stijging hernieuwbare energieproductie in 2021

Bron: Elia

Dit blijkt uit cijfers dat Elia, de netbeheerder van Belgie, vandaag publiceerde. De productie van wind- en zonne-energie steeg van 15 TWh in 2020 naar 15,2 TWh in 2021 (+2%). Dit komt vooral door een toename van de geïnstalleerde onshore wind- (+11%) en zonneenergieproductiecapaciteit (+17%). Hoewel de geinstalleerde capaciteit van wind op land steeg, nam de jaarproductie iets af ten opzichte van 2020: van 4091 GWh naar 3973 GWh. De productie uit zonne-energie nam toe van 4259 GWh in 2020 naar 4673 GWh in 2021.

De productie van offshore windenergie blijft stabiel in vergelijking met vorig jaar. De productie is iets toegenomen, naar 6754 GWh, maar deze toename is gering (0,4%) aangezien er in 2021 geen uitbreiding is geweest van de geïnstalleerde capaciteit.

Absoluut record op 21 mei

In 2021 werden verschillende records gevestigd. Zo heeft de totale productie van zonne- en windenergie in België op 21 mei 2021 een nieuw absoluut record bereikt van 6420 MW. Het gebeurt niet zo vaak dat de helft van het Belgische verbruik door hernieuwbare energiebronnen wordt gedekt, aldus Elia. In 2021 was dit het geval voor 2% van de tijd. Naar verwachting zal dit vaker gaan gebeuren.

Hoge beschikbaarheid nucleair productiepark zorgt voor hogere export

In 2021 vertegenwoordigde kernenergie 52,4% van de elektriciteitsmix. Het aandeel van kernenergie in de elektriciteitsmix is met 47% gestegen in vergelijking met 2020. Dit heeft gezorgd voor een daling van het gebruik van gascentrales en een toename van de export.

Voor het derde jaar op rij zijn de internationale uitwisselingen toegenomen. Hoewel België vroeger een netto-importeur van elektriciteit was, is het land nu netto-exporteur (6,6 TWh aan netto-export in 2021). Er werd 21,7 TWh geëxporteerd, een stijging van 59 % en een nieuw exportrecord.

De toename van hernieuwbare productiecapaciteit bovenop de klassieke productieparken zorgt voor overtollige elektriciteit, die naar  buurlanden geëxporteerd kan worden. Het totaal aan uitgewisselde TWh (36,7 TWh in beide richtingen in 2021) is de laatste 5 jaar voortdurend gestegen.
Een mogelijke verklaring van deze trend is de indienststelling van de nieuwe interconnectoren Nemo Link (2018) en ALEGrO (2020). Een andere verklaring is volgens Elia het toenemende aandeel van intermitterende hernieuwbare energiebronnen in Europa, waardoor de noodzaak aan uitwisseling tussen landen toeneemt.

De gemiddelde elektriciteitsprijs stijgt aanzienlijk

Door de coronapandemie (laag verbruik), kende 2020 een record lage prijs (31,9 €/MWh als gemiddelde jaarprijs voor de Day-Ahead markt). In 2021 was het omgekeerde het geval: de prijzen zijn uitzonderlijk hoog (98,2 €/MWh), voornamelijk door de hoge gasprijzen. Vandaag worden in België en in veel Europese landen gascentrales gebruikt. Hierdoor zijn de elektriciteitsprijzen onvermijdelijk tot recordhoogtes gestegen. Bron: Elia

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.