Nieuwe werkgroep NWEA richt zich op stimulering technisch geschoold personeel

| 7 december 2023

Zowel vanuit het bedrijfsleven, de overheid als het onderwijs is er een grote behoefte om voor de langere termijn plannen te maken om de uitdaging in de toenemende vraag naar beschikbaar technisch geschoold personeel aan te pakken. Een nieuwe werkgroep binnen de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) stimuleert actief deze ontwikkeling.

De honderden tot zelfs duizenden windturbines die de komende jaren geplaatst worden moeten vervolgens gedurende 25 tot 30 jaar continu onderhouden worden. Hier zijn heel veel goed opgeleide professionals voor nodig.

Onderwijsprogramma’s

Het is voor veel studenten nog niet duidelijk dat deze sector binnen enkele decennia de grootste energieleverancier gaat zijn. Bovendien staan onderwijsprogramma’s voor offshore wind nog steeds in de kinderschoenen. Pas enkele jaren zijn er keuzemodules en minoren beschikbaar voor de scholing van studenten voor de sterk groeiende offshore windindustrie. De belangrijkste uitdaging voor Nederland, nu maar zeker ook in de toekomst, is de beschikbaarheid van voldoende geschoolde studenten en professionals.

Er zijn al wel een aantal mbo-scholen in Nederland die een keuzedeel wind hebben. Zo biedt Scalda de studieroute windenergie aan binnen het “Center of Vocational Excellence (COVE) WindDock’, waarin modules en trainingen aangeboden worden om van studenten (internationaal) gecertificeerde professionals te maken. Het Noorderpoort biedt de leergang Offshore Wind aan. En het ROC van Amsterdam – Flevoland is gestart met een keuzedeel voor de techniekstudenten als aanvulling op hun reguliere techniekopleiding onder de naam ‘onderhoud aan windturbines.’

GWO-training

De Global Wind Organisation (GWO) schrijft de standaard voor mensen die werken in de windindustrie, zowel onshore als offshore, met het oogpunt op een veiligere werkomgeving. Iedereen werkzaam in de windsector moet deze volgen. Ook stagiaires moeten deze basistraining hebben gedaan. Mbo-instellingen en bedrijven moeten goede afspraken maken wie deze opleiding gaat betalen. Investeren in studenten is investeren in de toekomst.

Werkgroep

De in oktober dit jaar opgerichte werkgroep van NWEA gaat de verbinding tussen scholen en de windindustrie versterken en bestaat uit vertegenwoordigers van mbo-instellingen en de windindustrie. Concrete doelen zijn onder meer duidelijkheid geven over welke scholen welke windopleidingen aanbieden, het opzetten van een stagebank en het maken van afspraken over de GWO-training. De werkgroep wordt gecoördineerd door Joost Pellis. Bron: NWEA


De april-editie van Windpowernl magazine stond in het teken van Human Capital. Lees hier de editie online terug, met onder andere een interview met Joost Pellis en David Molenaar (Siemens Gamesa Nederland)

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.