Noorwegen presenteert kader voor de toewijzing van offshore windgebieden Utsira Nord en Sørlige Nordsjø II fase I

| 7 december 2022

© Henrik Hoel / OED

De Noorse regering kondigde op 6 december aan dat het de eerste fase van de Sørlige Nordsjø II en Utsira Nord offshore windenergiegebieden tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023 wil aanbesteden.

De Noorse regering wil tegen 2040 gebieden toewijzen die geschikt zijn voor 30.000 MW offshore wind. De regering heeft gisteren het kader voor de toewijzing van de gebieden in Utsira Nord en de eerste fase van Sørlige Nordsjø II bekend gemaakt.

De regering wil een nauwe dialoog met de offshore windindustrie en andere gebruikers van de zee bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten en wil input over onder meer de prekwalificatie, het veilingmodel en de steunregeling. In het pakket dat voor openbare raadpleging is verstuurd, wordt het voorstel van de regering hiervoor gepresenteerd. In de openbare raadpleging wordt ook een overzicht gegeven van de verdeling van de gebieden in Sørlige Nordsjø II en Utsira Nord.

Sørlige Nordsjø II

Voor de eerste fase van Sørlige Nordsjø II zal een maximum worden gesteld aan het aantal kandidaten dat kan worden geprekwalificeerd om deel te nemen aan de verdere aanbesteding. In de openbare raadpleging vraagt de regering om input over hoe deze bovengrens moet worden vastgesteld.

Als er behoefte is aan overheidsfinanciering, is het voorstel van het ministerie dat dit gebeurt via tweezijdige Contracts for Difference. Eventuele overheidsfinanciering zal worden beperkt door een bovengrens.

De belangrijkste overweging voor de regering was dat er een efficiënte verdeling van de maatschappelijke middelen moest zijn, d.w.z. met een zo laag mogelijk niveau van overheidsfinanciering. Het voorgestelde veilingmodel is een zogenaamde Engels-Nederlandse veiling.

Utsira Nord gebieden

De gebieden van Utsira Nord zullen worden toegekend op basis van kwalitatieve criteria. De criteria zullen onder meer innovatie en technologische ontwikkeling op het gebied van drijvende offshore-windenergie vergemakkelijken.

Utsira Nord is opengesteld voor een capaciteit van 1.500 MW, verdeeld over drie gebieden met elk ruimte voor de opwekking van 500 MW. Ook voor Utsira Nord is het algemene doel dat de overheidsfinanciering zo laag mogelijk is. Er zal dus een concurrentiestrijd om de overheidsfinanciering plaatsvinden.

De termijn voor het maken van opmerkingen is 6 januari 2023.  Bron: regjeringen.no

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.