Onderwater kabeltracé activiteiten voor Windplanblauw opgestart

| 7 maart 2023
Afgelopen week is een start gemaakt met de activiteiten voor het aanleggen van onderwater kabeltracés in het IJsselmeer voor het nearshore gedeelte van het windenergieproject Windplanblauw in de noordwesthoek van Flevoland.

Bron: Windplanblauw

Windplanblauw meldt dat het schip Barney in de eerste week van maart is ingezet om een pre-lay grapnel run uit te voeren. Hierbij wordt met een sleepanker over de plek waar de kabeltracés komen te liggen gevaren om zo eventuele obstakels in de onderwaterbodem op te vissen voordat de kabels worden gelegd. Op deze manier kan worden voorkomen dat de kabels worden beschadigd.

In de tweede week van maart zal de Wagenborg 1 in het veld aan de slag gaan om de kabels op de bodem te gaan leggen. Voorafgaand worden eerst een aantal trial runs uitgevoerd. De kabellegactiviteiten beginnen vanaf de gestuurde boringen onder de IJsselmeerdijk die vorig jaar al zijn aangebracht. Het kabelleggen zal in het hele projectgebied op het IJsselmeer worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot medio mei.

Ballast Nedam is ondertussen bezig met de fundatiewerkzaamheden. De opbouw van de basisvormen van de fundaties is in februari afgerond waarop het betonstorten volgde. De fundaties moeten straks de 24 GE Cypress 5,5 MW windturbines ondersteunen.

Werkzaamheden op land

De afgelopen tijd is op land gewerkt aan het verwijderen van de tijdelijke werken. Deze zijn bijna afgerond. Daarnaast staat er nog een aantal werkzaamheden op de planning om het gebied in definitieve staat op te leveren. Dit omvat onder andere het plaatsen van definitieve hekken en de bouwborden en het herplanten van bomen. Volgens planning zullen alle werkzaamheden voor de zomer zijn afgerond.

Windplanblauw

Windplanblauw wordt ontwikkeld door Vattenfall en SwifterwinT. Het betreft een repowering project waarbij 74 oude windturbines worden vervangen door 61 nieuwe en krachtigere windturbines die op termijn genoeg stroom moeten opwekken om ruim 1 miljoen Nederlanders van elektriciteit te voorzien. Dit komt ongeveer overeen met het elektriciteitsverbruik van 450.000 huishoudens op jaarbasis. Van de 61 windturbines komen er 24 buitendijks in het IJsselmeer en 37 op het land. Bron: Windplanblauw

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.