Ontwerpbesluiten windpark Fryslan ter inzage

| 7 maart 2016

Afgelopen week heeft het ministerie van Economische Zaken de betrokken overheden de ontwerpbesluiten voor de bouw van windpark Fryslan ter inzage (Friese deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk) gelegd. Belanghebbenden kunnen tot en met 14 april 2016 hun zienswijzen hierop indienen. Het definitieve besluit zal genomen worden rond de zomer. Tegen het definitieve besluit is beroep mogelijk bij de Raad van State.

Het windpark ligt in zijn geheel in het IJsselmeer, op 800 meter van de Afsluitdijk en op 6,4 km van Makkum. Het park bestaat uit 89 windturbines met een maximale tiphoogte van 183 meter (600 ft). Het toe te passen type turbine wordt in een latere fase bepaald en zal vallen in de 3 en 4 Megawatt (MW) klasse. Het opgesteld vermogen zal op circa 320 MW uitkomen, wat voldoet aan de doelstelling van de provincie Friesland (316 MW). Het windpark levert dan groene stroom aan circa 340.000 huishoudens, ruim voldoende voor alle Friese huishoudens. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark Fryslân.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt door middel van een inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de Minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling. Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, etc) is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Lees meer

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.