Ontwikkelingen windenergie op zee op schema

| 7 april 2015
Rene Moor van het ministerie van Economische Zaken noemt het een mijlpaal dat de Wet Windenergie op Zee door de Tweede Kamer is goedgekeurd. En nu  naar de Eerste Kamer doorgaat. De wet treedt 1 juli in werking en de voorbereidingen kunnen afgerond worden voor de tender die aan het eind van het jaar opent.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft eind maart de nieuwe Wet Windenergie op Zee (WOZ) aangenomen. René Moor, programmaverantwoordelijke voor Offshore Wind bij het ministerie van EZ, is positief over deze bijdrage van de overheid aan de energietransitie: “Een mijlpaal. Voor het bereiken van de doelen van het Energieakkoord is WOZ cruciaal.”

“We zijn al een jaar bezig met het voorbereiden van de eerste tender in het gebied ‘Borssele’ dat zo’n 22 km uit de Zeeuwse kust ligt. Dat gebied is onderverdeeld in 4 kavels die we gaan tenderen. Per kavel onderzoeken we onder meer de bodem en de windsnelheid en zorgen we ervoor dat de ruimtelijke ordeningsprocedures op tijd en met een goede afweging van belangen worden doorlopen,” verduidelijkt Moor.

“Uiteindelijk nemen we zogeheten ‘kavelbesluiten’ met daarin de voorwaarden waarbinnen een windpark in het kavel op zee gebouwd mag worden. Ook publiceren we alle onderzoeksgegevens over de bodem en de windsnelheid. Dat is belangrijk voor de ontwikkelaars die met deze gegevens precies weten waar ze aan toe zijn als ze een bieding doen in de tender. De laagste bieding, dus degene die de minste subsidie SDE vraagt, wint de tender en mag het windpark bouwen.”

Bron: RVO

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.