Ørsted zet zich in voor duurzame recycling van windturbinebladen

| 7 juni 2021
Orsted zet zich in op duurzame recycling van windturbinebladen

Vindeby offshore windpark in Denemarken © Ørsted

Ørsted kondigde vorige week een aantal ambities aan die het bedrijf moeten helpen om de leidende positie op het gebied van duurzaamheid uit te breiden en in het streven om tegen 2040 een netto-nuluitstoot te bereiken over de gehele CO2-voetafdruk van het bedrijf. Zo wil het Deense energiebedrijf alle windturbinebladen in zijn wereldwijde portfolio van onshore en offshore windparken gaan hergebruiken, recyclen of terughalen na ontmanteling.

Ørsted heeft tot nu toe 7,5 GW offshore wind en 1,7 GW onshore wind gebouwd. Het bedrijf wil tegen 2030 30 GW offshore wind en 17,5 GW onshore energieproductie, inclusief wind op land, realiseren. Tot nu toe is alleen het Deense offshore windpark Vindeby buiten bedrijf gesteld. In dit geval zijn alle rotorbladen opnieuw gebruikt.  Het bedrijf wil verder kijken naar circulariteit.

Tegenwoordig kan tussen 85% en 95% van een windturbine worden gerecycled, maar het recyclen van windturbinebladen blijft een uitdaging. Veel bladen worden gestort. Ørsted geeft aan hier geen gebruik van te willen maken. Mocht het oplossen van de uitdaging met het recyclen van bladen langer duren dan verwacht, dan zal het bedrijf de bladen tijdelijk opslaan.

“Het is onze ambitie om onze klanten koolstof neutrale duurzame energieoplossingen te bieden met verantwoord gebruik van hulpbronnen, gezien vanuit een levenscyclusperspectief. Dit vereist het koolstofarm maken van onze toeleveringsketen en het overstappen op meer circulaire modellen van het gebruik van hulpbronnen in de toeleveringsketen van windturbines”, zegt Mads Nipper., zegt Mads Nipper,”CEO van Ørsted.

“Ik hoop dat onze inzet anderen zal inspireren, wat zal helpen om schaalvergroting op de markt te brengen voor recyclingoplossingen van windturbinebladen, waardoor de kosten van de alternatieven voor storten worden versneld, en de reeds lopende innovatie in de windtoeleveringsketen op het gebied van ontwerpmethodes met minimale verspilling wordt gestimuleerd.”

DecomBlades

Ørsted draagt ​​al bij aan het bevorderen van de technologieën die windturbinebladen op een duurzame manier kunnen recyclen. Het bedrijf is één van de oprichters van het sector overschrijdende DecomBlades-consortium bestaande uit windindustriebedrijven en onderzoeksinstellingen. Dit consortium onderzoekt en ontwikkelt oplossingen om het composietmateriaal in windturbinebladen te recyclen. Het consortium ontving onlangs nog een driejarige financiering van Innovation Fund Denemarken.

Netto-positieve impact op de biodiversiteit

Een andere ambitie van Ørsted is een ​​netto-positieve impact op de biodiversiteit te leveren van alle nieuwe hernieuwbare energieprojecten die het uiterlijk vanaf 2030 in gebruik neemt.

“De opbouw van groene energie moet hand in hand gaan met de bescherming van natuurlijke habitats en dieren in het wild, ook in onze oceanen”, zegt Mads Nipper, CEO van Ørsted,  “Daarom hebben we besloten om het criterium in te bouwen dat alle nieuwe projecten die we vanaf nu beginnen te ontwikkelen een netto-positieve impact op de biodiversiteit moeten hebben. Dit betekent dat alle projecten voor hernieuwbare energie in opdracht van Ørsted tegen uiterlijk 2030 een netto-positief effect op de biodiversiteit hebben.”

Bij het ontwikkelen van nieuwe projecten op het gebied van offshore wind, onshore wind, zonne-PV en energieopslag, en groene waterstof zal Ørsted systematisch initiatieven implementeren die zorgen voor een algehele netto-positieve bijdrage aan natuurlijke ecosystemen, habitats en soorten in en rond de deze projecten. Het bedrijf zal ook trachten initiatieven te identificeren die vóór 2030 een positieve impact kunnen hebben op de biodiversiteit.

Ørsted heeft al initiatieven geleverd zoals kunstmatige riffen ter ondersteuning van Atlantische kabeljauw bij Borssele 1 & 2 in Nederland; monitoring van leefgebieden van schaaldieren in Westermost Rough in het VK; en een programma om de Noord-Atlantische rechtse walvis te beschermen en in stand te houden. Het hoopt door de nieuwe ambitie ook anderen in de energiesector te stimuleren om naar een koolstofarme economie te werken in balans met natuur en samenleving.

Uitdagingen bij het behalen van de doelstelling

Het bedrijf ziet nog wel uitdagingen om op te lossen bij het realiseren van de nieuwe ambitie. Een daarvan is het gebrek aan industrie-brede gestandaardiseerde benaderingen om de impact op de biodiversiteit te meten. Vooral in offshore-omgevingen, die dynamischer en variabeler zijn door de krachten van oceanen, is het complexer om een ​​basislijn vast te stellen en de verandering te meten.

Ørsted heeft zich daarom aangesloten bij het Science Based Targets Network Corporate Engagement Program om natuurwetenschappelijke doelen te helpen ontwikkelen en de lange termijnontwikkeling van instrumenten en richtlijnen te bevorderen om de impact en afhankelijkheid van biodiversiteit, land, water en oceanen te meten. Bron: Orsted

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.