Plan voor 3 windturbines bij Zeumeren

| 7 april 2017

Een drietal Barneveldse initiatiefnemers en een energiebedrijf Eneco Wind hebben een plan om langs de A1 bij Zeumeren drie windturbines te plaatsen. Het betreft molens met een ashoogte van 130 tot 166 m en tiphoogte van 200 tot 235 m. Dit laatste is mogelijk wanneer de rotorbladen 65 tot 70 m lengte hebben. 

De windturbines hebben langs de A30 bij Ede een ashoogte van 105 m. De drie windturbines zouden jaarlijks goed zijn voor het opwekken van groene stroom voor 11.000 huishoudens.

Het plan komt uit de koker van Duurzame Energie Barneveld (DEB), het Barneveldse Topwind Assets, een internationale speler in windenergie en Valley Power, waarin de oprichters van het Barneveldse Lagerwey zijn vertegenwoordigd. Lagerwey wordt mogelijk de leverancier van de windmolens. Eneco Wind sluit bij het initiatief aan om zogezegd de expertise op het vlak van voorbereiding in te brengen.

De molens komen in een rij aan de noordkant van de snelweg te staan, zo is nu het plan dat inmiddels planologische medewerking krijgt van het college van burgemeester en wethouders. De benodigde grond is in eigendom van LeisureLands, beheerder van recreatiegebied Zeumeren. Dat bedrijf is positief, als de molens goed worden ingepast en er een goed participatieplan komt.

,,Het worden molens gebaseerd op de laatste stand van de techniek”, zegt projectontwikkelaar Bert van der Sluis van Eneco. ,,We gaan onderzoeken of een ashoogte tot 166 meter ruimtelijk en milieutechnisch inpasbaar is. Heel simpel gezegd: hoe hoger de molen, hoe meer wind hij vangt.” Van der Sluis benadrukt dat het een lokaal initiatief is. ,,Uniek daarbij is dat we straks de expertise én misschien zelfs de windmolens uit het dorp halen.” De initiatiefnemers dragen gezamenlijk de kosten voor het miljoenenproject: realisatie van één windmolen, met een vermogen van 3,5 tot 4,5 megawatt, kost al gauw 4,5 miljoen euro.

Lees meer

Bron: Barneveldse Kran

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties (2)

Trackback URL | Reacties RSS Feed

  1. Leo Oostlander schreef:

    Windmolens op zee zijn goedkoper dan op land.
    Windmolens op deze locatie zijn vergelijkbaar met aandelen/spaarhypotheek.
    Initiatief nemers verdienen d.m.v. beheerskosten. Deelnemers de risico’s, verwijdering kosten bij einde levensduur en aansprakelijkheid tijdens gebruik.

  2. Leo Oostlander schreef:

    Windmolen is een bouwwerk en is door aanleg eigendom van de grondeigenaar en ook aansprakelijk.