Regeling SDE + opent op 1 juli 2011

| 7 juni 2011
Bron: Agentschap

De ministeriële regelingen voor de SDE+ 2011 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is openbaar gemaakt welke categorieën productie-installaties in 2011 in aanmerking komen voor SDE-subsidie, wat de subsidievoorwaarden zijn en welke wijzigingen er zijn in de uitvoering van de SDE-regeling.

In 2011 is de SDE-regeling geopend van 1 juli tot 30 december 2011. Het kabinet heeft besloten een aantal wijzigingen door te voeren ten opzichte van voorgaande jaren.

In de SDE+ 2011:

  1. Is er één integraal budgetplafond;
  2. Worden de verschillende technologieën gefaseerd opengesteld;
  3. Is er een maximum basisbedrag (15 ct/kWh voor hernieuwbare elektriciteit en 104 ct/Nm3 voor hernieuwbaar gas);
  4. Wordt een vrije categorie geïntroduceerd.

In de periode 1 juli tot 30 december 2011 worden vier fasen opengesteld. In de eerste fase kunnen projecten met een basisbedrag dat lager is dan of gelijk is aan 9 ct/kWh (omgerekend 62 ct/ Nm3) subsidie aanvragen.

In elke opeenvolgende fase gaat, bij voldoende resterend budget, de bovengrens van het basisbedrag een stap omhoog, tot het maximum basisbedrag van 15 ct/kWh (omgerekend 104 ct/Nm3) in de vierde fase is bereikt.

Klik hier voor meer informatie.

Category: SDE 2011 Subsidie

Reacties zijn gesloten.