RWE wint tender voor 980 MW offshore windgebied in Duitse Noordzee

| 7 september 2022
BSH keurt windgebieden in Duitse Noordzee met gezamenlijk vermogen van 1.880 MW goed

Windgebied N-7.2 Bron: BSH

Bundesnetzagentur, het Duits federaal agentschap voor netwerken, maakte vandaag bekend dat RWE Renewables Offshore HoldCo Four GmbH tot winnaar is benoemd van de tender voor de ontwikkeling van het offshore windgebied N-7.2 in de Duitse Noordzee. 

Het gebied N-7.2 ligt 85 km ten noordwesten van de Oost-Friese eilanden. Op een oppervlakte van 58 vierkante kilometer kunnen daar windturbines met een vermogen van 980 megawatt worden geïnstalleerd. Voor het gebied N-7.2 in de Noordzee was een aanbesteding uitgeschreven met als biedingsdatum 1 september 2022. De gunningswaarde is nul cent/kilowattuur.

Recht van toegang

De toewijzing voor terrein N-7.2 is onderworpen aan een ‘recht van toegang’.  De houder van het toegangsrecht is Vattenfall Atlantis 1 en Global Tech 2 Offshore Wind GmbH. De ontwikkelaar heeft het recht om aan het biedproces deel te nemen. Het recht van toegang moet vóór 31 oktober 2022 worden uitgeoefend.

De toekenning gaat gepaard met het recht op een aansluiting op het net – gefinancierd door de elektriciteitsverbruiker via de netwerktarieven – en de mogelijkheid om het offshore windpark gedurende 25 jaar te exploiteren. Bovendien krijgt de gunninghouder het recht om bij het bevoegde federale maritieme en hydrografische agentschap (BSH) een bouwvergunning aan te vragen voor de bouw van een offshore windpark op de locatie. Het BSH heeft al in opdracht van Bundesnetzagentur een uitgebreid vooronderzoek van het gebied verricht, waaronder het mariene milieu, de bodemgesteldheid en de wind- en oceanografische omstandigheden voor de locatie. De kosten van de vooronderzoeken zullen worden doorberekend aan de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund.

Het is de bedoeling dat het offshore windpark in 2027 in bedrijf wordt genomen. Bron: Bundesnetzagentur

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.