SDE++ 2021 ronde met €12 miljard budgetclaim ruim overtekend

| 7 december 2021

SDE++ 2021 ronde met €12 miljard budgetclaim ruim overtekendUit een voorlopige resultaat blijkt dat er voor €12 miljard subsidie is aangevraagd in de openstellingsronde 2021 van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Het beschikbare budget is €5 miljard. Het budget is daarmee ruim overtekend; er is meer aangevraagd dan beschikbaar is.

In de SDE++ 2021 zijn er in totaal 4.109 aanvragen ingediend. Deze projecten zijn samen goed voor 7,26 megaton CO2-vermindering per jaar. Er is voor €12 miljard subsidie aangevraagd. Het beschikbare budget is €5 miljard.

Zonnepanelen en CO2-afvang en -opslag populair

De hoogste claim werd ingediend voor projecten voor CO2-afvang en -opslag (CCS; €6,1 miljard) en zonnepanelen (zon-PV; €2,2 miljard). Er is dit jaar daarnaast belangstelling voor nieuwe technieken, zoals geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en CO2-afvang en gebruik (CCU).

Windenergie

Er zijn 6 aanvragen voor windenergie projecten ingediend met een totaal vermogen van 29 MW. De gezamenlijke budgetclaim is 33 miljoen.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de aanvragen.

Voorlopige resultaat SDE++ 2021

Bron: RVO

Beoordelen van aanvragen

Door de budgetuitputting komt een aantal duurdere technieken mogelijk niet in aanmerking voor subsidie. Dit zijn aanvragen die in een latere fase zijn ingediend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de regeling uitvoert, beoordeelt op dit moment de ingediende aanvragen. Hierbij wordt bij de toewijzing van budget gekeken naar het moment van indienen (wie het eerst komt, wie het eerst maalt) en naar de laagste subsidie-intensiteit (het project met de minste subsidiebehoefte per ton CO2). De projecten worden ook getoetst op technische, financiële en economische haalbaarheid.

Aanpassing SDE++-regeling

In de miljoenennota 2022 staat dat de SDE++-regeling in 2022 en 2023 stapsgewijs aangepast wordt. Het doel hiervan is dat alle sectoren de komende jaren stappen kunnen zetten in de energietransitie (de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie). In 2022 zal er meer budget komen voor de regeling. Ook het plafond van CO2-afvang en -opslag (CCS) wordt verhoogd.

Reactie Holland Solar

De branche vereniging voor de zonne-energiesector heeft in een reactie al aangegeven dat het de overbieding betreurt. Door de criteria die worden gebruikt bij het toewijzen van budget dreigt de SDE++ ronde volgens de branchevereniging marktpartijen te ontmoedigen om nieuwe projecten te ontwikkelen, zeker ook gezien de discussie over de toekomst van de SDE++ voor zon en wind op land. Vrijwel alle aanvragen voor zonneparken op land en water, zonnewarmte, en elektrificatie van de industrie zouden buiten de boot vallen. Dit zou structurele verduurzaming tegenhouden. Holland Solar pleit voor een aanpassing van de regeling.

Tags: , , , ,

Category: Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.