SDE + Open op 4-4-2013

| 7 februari 2013

Op 4 april gaat de eerste fase voor aanvragen voor de regeling Stimuleringsregeling Duurzame Energie+ (SDE+) open vanaf 9:00 uur tot 13 mei 2013, 17:00 uur. Ondernemers krijgen ruim de tijd om groene projecten uit te werken en aanvragen voor te bereiden. Vanaf 4 maart kunnen ondernemers hun aanvraag al voorbereiden in het online eLoket.

In deze eerste fase kunnen projecten met een basisbedrag van maximaal 7 cent per kWh (omgerekend: 48,28 cent per Nm3 en 19,444 euro per GJ) subsidie aanvragen. Dit bedrag loopt in de volgende fasen op tot het maximum basisbedrag van 15 cent per kWh (omgerekend 103,45 cent per Nm3 of 41,667 euro per GJ) in fase zes. De subsidie is beschikbaar voor ondernemers die investeren in de productie van hernieuwbare energie uit: biomassa, geothermie, water, wind en zon.

Spelregels
Op 6 februari zijn de spelregels voor de SDE+ 2013 in de Staatscourant gepubliceerd. Voor 2013 is 3 miljard euro beschikbaar voor hernieuwbare energie. In de publicatie is bekend gemaakt welke productie-installaties in 2013 in aanmerking komen voor SDE+, wat de voorwaarden zijn en welke wijzigingen er zijn in de regeling ten opzichte van de SDE+ 2012.SDE+ 2013.

In de regeling van 2013 zijn slechts beperkte wijzigingen doorgevoerd met het oog op de continuïteit van de regeling. Een tweetal maatregelen zijn:

  • Een extra fase van 0,08 euro per kWh, dus openstelling in zes fasen.
  • Het aantal vollasturen voor wind op land wordt in verschillende vrije categorieën gedifferentieerd. Een hoger basisbedrag gaat gepaard met een lager aantal vollasturen en andersom. Windmolens op een windrijke locatie draaien meer vollasturen en hebben daardoor een lager basisbedrag nodig

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Agentschap

 

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Overheid, Subsidie, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.