Shell en Eneco dingen samen mee naar Hollandse Kust (noord)

| 7 mei 2020

© Shell Nederland

Energiebedrijf Eneco en Shell Nederland nemen gezamenlijk, via de joint venture CrossWind, deel aan de aanbesteding voor offshore windpark Hollandse Kust (noord). Bij een succesvolle uitslag zal de toekomstige windenergie van dit park gebruikt kunnen worden voor groene waterstofproductie op de Tweede Maasvlakte waarvoor Shell plannen heeft.

De aanbesteding voor een windpark met een maximale capaciteit van 760 MW in het windgebied Hollandse Kust (noord) liep van 2 tot en met 30 april. De uitslag wordt naar verwachting binnen 13 weken na de sluiting bekend gemaakt. In de aanbesteding neemt het consortium het in ieder geval op tegen het Deense energiebedrijf Ørsted.

CrossWind will hierbij investeren in verschillende innovaties die in toekomstige windparken op grote schaal kunnen worden toegepast om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten en de maatschappelijke kosten laag te houden.

“Met CrossWind willen wij ons inzetten voor de realisatie van het eerste offshore windpark met innovaties gericht op systeemintegratie,” aldus Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco. “Naast de energie die het windpark op kan wekken, biedt het park volop mogelijkheden om innovatieve technieken (door) te ontwikkelen, die van meerwaarde kunnen zijn in het versnellen van de energietransitie. Met het combineren van de kennis en kunde van Shell en Eneco, kunnen we dit potentieel ten volste benutten. Daarbij levert dit windpark een bijdrage aan de ambitie van Eneco om ieder huishouden en bedrijf in Nederland te helpen met het omschakelen naar een duurzame en schone energievoorziening.”

Windenergie van Hollandse Kust (noord) voor groene waterstofproductie
Als CrossWind de aanbesteding voor Hollandse Kust (noord) wint wil het de windenergieproductie benutten voor de productie van groene waterstof op de Tweede Maasvlakte waarvoor Shell plannen heeft.

Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. “Door de koppeling van dit windpark aan onze mogelijke toekomstige waterstoffabriek in de Rotterdamse haven willen we samen met onze ketenpartners en overheden een nieuwe waardeketen – van wind tot waterstof – ontwikkelen en zo een groene waterstofhub creëren. Wij zien dit als de opmaat naar ons onlangs aangekondigde project NortH2.”

Het plan omvat een 200 MW waterstoffabriek op het speciale bedrijfsterrein (2 GW ‘conversiepark’) van het Havenbedrijf Rotterdam. Hier zal door middel van elektrolyse groene waterstof worden gemaakt – waarbij water met behulp van groene elektriciteit gesplitst wordt in waterstof en zuurstof.

Bij een definitief investeringsbesluit wil Shell de productie in 2023 starten om zo’n 50.000-60.000 kg waterstof per dag te maken. Deze groene waterstof wordt in het begin tijdelijk gebruikt in de Shell-raffinaderij in Pernis om de productie van brandstoffen te verduurzamen. Daarmee kan minimaal 200.000 ton CO2 per jaar bespaard worden. De ambitie van Shell is om vanaf 2023 voldoende groene waterstof te hebben om de transportsector te verduurzamen. Zo zouden elke dag ongeveer 2.300 vrachtwagens op groene waterstof kunnen rijden, terwijl de markt voor vrachtwagens op waterstof zich ontwikkelt.

 

 

 

Tags: , , , , , , ,

Category: Groene energie, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.