Stimulering Duurzame Energieproductie in 2012

| 7 november 2011
bron: SDE

De invulling van de SDE+ 2012 wordt steeds concreter. In een kamerbrief informeert minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de Tweede Kamer over de stand van zaken.

Het gaat hierbij om voornemens waarover de Tweede Kamer zich nog moet uitspreken. De minister streeft er naar de SDE+ in 2012 op dinsdag 31 januari open te stellen. Er wordt in 2012 een budget van 1,7 miljard euro beschikbaar gesteld om projecten te ondersteunen.

De fundamenten van de SDE+ in 2012 blijven ongewijzigd ten opzichte van 2011:

  • Eén integraal budgetplafond;
  • Een maximum basisbedrag van 15 ct/kWh voor hernieuwbare elektriciteit, 103,5 ct/Nm3 voor hernieuwbaar gas en 41,7 €/GJ voor hernieuwbare warmte;
  • Gefaseerde openstelling;
  • Een ‘vrije categorie’.

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 12 of 15 jaar (basisbedrag – correctiebedrag = SDE-bijdrage). Dit is het basisprincipe van de regeling. Op de website van de SDE vindt u meer informatie over de berekening van de SDE-bijdrage.

De minister is voornemens de SDE+ in 2012 op een aantal punten aan te passen ten opzichte van 2011. Voor een verdere toelichting op de voorgenomen aanpassingen verwijzen wij u naar de kamerbrief. Na publicatie van de SDE-regelingen in de Staatscourant zullen wij u via een nieuwe nieuwsbrief informeren. Vanaf dat moment vindt u meer gedetailleerde informatie op de SDE website evenals een voorlichtingsfilm over de werking en het aanvragen van de SDE+ in 2012.

Klik hier voor de kamerbrief 3 november 2011, openstelling SDE+ 2012

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.