Symposium over windparken IJssel- en Markermeer

| 7 juni 2012

De overheid heeft plannen om windparken te bouwen in de Wieringermeer (430 MW) , langs de Afsluitdijk (114 MW), nabij Friesland (400 MW), bij Dronten (100 MW) en langs de dijk Lelystad (200 MW). Tevens wordt gedacht aan windparken in de Markermeer en 86 windmolens langs de dijk en in het water bij de Noordoostpolder. De overheid heeft deze plannen als ‘Rijksprojecten’ bestempeld en wil in het najaar de procedures afronden.

Er zijn echter nog veel vragen: Om hoeveel molens gaat het ? Hoe groot zijn deze? Wat is de impact op de waterrecreatie, landschap en natuur? Hoe worden de plannen op elkaar afgestemd? Om die reden wordt op 5 juli een symposium georganiseerd door de stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren, de ANWB en de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer. Opgave kan via g.krijger@hiswa.nl.

Bronvermelding: Radio Enkhuizen

 

 

Category: Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.