TenneT start tender voor offshore kabelsysteem IJmuiden Ver-projecten

| 7 december 2021
TenneT start aanbesteding offshore stations voor IJmuiden Ver projecten

2 GW offshore platform © TenneT

TenneT heeft de aanbesteding geopend voor het 525 kV DC offshore kabelsysteem voor de 2 GW IJmuiden Ver projecten. De verwachting is dat deze opdracht begin 2023 wordt gegund. 

Met deze tender gaat TenneT de volgende fase in voor de innovatieve 2 GW projecten in het windgebied IJmuiden Ver. In dit windgebied worden windparken uit de routekaart windenergie op zee 2030 gebouwd met een vermogen van circa 4 GW (wellicht wordt dit nog uitgebreid tot 6 GW). De windparken worden verbonden met het landnet via twee verbindingen van elk 2 GW:  Net op zee IJmuiden Ver Beta en Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Eerder is de engineering voor de landstations en de offshore platforms aanbesteed. De planning is dat de eerste 2 GW IJmuiden Ver verbinding in 2028 operationeel is.

Versnelling uitrol offshore wind

Europese landen hebben onlangs nieuwe doelstellingen vastgesteld om de klimaatdoelstellingen te halen. De Nederlandse en Duitse overheden willen bovenop de bestaande 2030-doelstellingen nog eens 20 Gigawatt (GW) aan offshore windcapaciteit aansluiten. TenneT heeft een nieuwe 2 GW-standaard ontwikkeld om de uitrol van offshore wind te kunnen versnellen en deze doelstellingen te behalen. 

Samen met marktpartijen ontwikkelt de transmissiesysteembeheerder een nieuw High Voltage Direct Current (HVDC) systeem om toekomstige windparken aan te sluiten op zowel het offshore- als het onshore-net. De nieuwe transmissiestandaard ondersteunt de essentiële volgende stap naar grotere windparken op zee en een Europees Hub-and-Spoke-systeem voor de hele Noordzee – een combinatie van de aansluiting van windenergie, koppeling van energiemarkten via interconnectie en slimme integratie in de hoofdnetten op het vasteland.

Als onderdeel van deze ontwikkeling zullen de Nederlandse IJmuiden Ver-projecten hub-ready zijn voor aansluiting op een toekomstige multifunctionele interconnector naar het Verenigd Koninkrijk. Bron: TenneT 

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.