Uitspraak Windpark N33 wordt niet herzien

| 7 april 2021

© WindparkN33

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een verzoek tot herziening van een definitieve uitspraak over Windpark N33 langs de N33 bij Meeden in de provincie Groningen. De Raad van State ziet geen reden de eerdere uitspraak te herzien.

Windpark N33 omvat 35 windturbines met ieder een vermogen van 4,3 MW. Het windpark bestaat uit 2 deelparken Windpark Eekerpolder van RWE en Windpark Vermeer van Yard Energy. De bouw van de parken is afgerond en de windturbines bevinden zich op dit moment in de testfase.

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de beroepen tegen het inpassingsplan Windpark N33 en een aantal uitvoeringsbesluiten niet-ontvankelijk dan wel gegrond of ongegrond verklaard.  Stichting Platform Tegenwind N33 en een inwoner van Muntendam hebben hierna een verzoek ingediend bij de Raad van State om deze uitspraak te herzien.

Stichting Platform Tegenwind heeft de Afdeling bestuursrechtspraak op een aantal zaken gewezen die volgens haar tot herziening van de uitspraak zouden moeten leiden. Het gaat onder meer om informatie over PFAS, luchtkwaliteit en de inspraakprocedure.

De bestuursrechter kan een definitieve uitspraak herzien als er feiten en omstandigheden zijn die hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak, maar die toen nog niet bekend waren én die tot een andere uitspraak zouden hebben geleid als die destijds wél bekend zouden zijn geweest (zogenaamde nova).

Het verzoek van de Stichting en inwoner hield geen stand. Zo waren een aantal aangedragen bewijsvoeringen van een datum na de definitieve uitslag. Bron: Raad van State

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.