Veelgestelde vragen SDE +

| 7 juni 2011
Bron: Agentschap

Veelgestelde vraag

Vraag

Ik heb begrepen dat het basisbedrag bij subsidietoekenning voor de SDE+ kan variëren afhankelijk van het moment waarop ik een aanvraag indien. Klopt dat en kunt u daar een voorbeeld van geven?

Antwoord

Ja, dat klopt en is afhankelijk van het basisbedrag van de technologie waarvoor u een aanvraag in wilt dienen? Stel dat u een aanvraag wilt doen in de categorie waterkracht met een valhoogte gelijk aan of groter dan 50 centimeter en kleiner dan 5 meter. Voor deze categorie productie-installaties geldt een basisbedrag van 12,2 ct/kWh en een maximaal aantal vollasturen van 3.800 per jaar. Uitgaande van het voorlopige correctiebedrag van 4,2 cent/kWh komt de SDE-bijdrage bij aanvraag en realisatie van het project in 2011 dan neer op 12,2 – 4,2 = 8,0 ct/kWh (basisbedrag – correctiebedrag = SDE-bijdrage).

De maximale subsidiabele jaarproductie voor een turbine met een vermogen van 3 MW is ruim 11.000 MWh. De hoogte van het basisbedrag bepaalt dat aanvragen voor categorie productie-installaties kunnen worden ingediend vanaf fase 3 (november 2011). Als producent van energie uit waterkracht kunt u echter ook overwegen een aanvraag te doen in een eerder fase, bijvoorbeeld fase 1 (juli 2011). In fase 1 geldt dan bij subsidietoekenning wel een lager basisbedrag, namelijk 9,0 ct/kWh.

De SDE-bijdrage is dan 9,0 – 4,2 = 4,8 ct/kWh. Let wel: U mag in de periode 1 juli tot 30 december 2011, 17.00 uur per categorie productie-installaties, per adres slechts éénmaal subsidie aanvragen. Ook wanneer u uw aanvraag voor of na subsidieverlening intrekt, mag u in dezelfde periode niet nogmaals op hetzelfde adres een aanvraag indienen.

Voor een project waar al een subsidieverlening voor is afgegeven, kunt u in andere jaren niet nogmaals subsidie aanvragen.


Category: SDE 2011 Subsidie

Reacties zijn gesloten.