Vervanging generator windturbine Windpark Nijmegen-Betuwe

| 7 februari 2022
Vervanging generator windturbine Windpark Nijmegen-Betuwe

Bron: Windpark Nijmegen-Betuwe

Eind 2021 is bij de meest oostelijke windturbine van Windpark Nijmegen-Betuwe een defect ontstaan in de generator. De turbine draait op half vermogen sinds het probleem ontdekt is. De generator wordt binnenkort vervangen.

Dit meldt Windpark Nijmegen-Betuwe. Windpark Nijmegen-Betuwe, bestaande uit vier windturbines langs de snelweg A15 bij Nijmegen, is sinds eind 2016 operationeel. De windturbines zijn van het type Lagerwey L100-2.5 MW met een ashoogte van 99 meter en rotordiameter van 100 meter. Het windpark is vrijwel volledig in handen van burgers, verenigd in Energiecoöperatie WPN.

Defecte wikkel

De beschadiging aan een van de vier windturbines betreft de isolatie van één wikkel. Door een defecte wikkel draait de windturbine technisch gezien met een halve generator. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken. Windpark Nijmegen-Betuwe en de Omgevingsdienst Nijmegen hebben vanuit de omgeving klachten van geluidsoverlast ontvangen, wat klinkt als een lage bromtoon.

Maatregelen tegen geluidshinder

Om de geluidshinder tegen te gaan is onder andere de rotorsnelheid verminderd, zodat het geluidsniveau van de windturbine met 7dB verminderd, zo meldt Windpark Nijmegen-Betuwe. Daarnaast is het systeem dat het geluid van de generator reduceert opnieuw ingesteld. Dit systeem, dat de geluidsreductie aanstuurt volgens het Counter Ripple Test principe, houdt in dat het geluid van de generator wordt gereduceerd door tegensturing.

Vervanging generator

Omdat de windturbine op half vermogen draait, heeft dit gevolgen voor de omzet van het windpark. Vanwege de overlast en deze gederfde inkomsten is er tussen Lagerwey, GreenTrust (technisch beheerder van het windpark) en grondeigenaar naar een snelle oplossing gewerkt tot mogelijke vervanging van de generator.

De vervanging van de generator is een complex proces, meldt Windpark Nijmegen-Betuwe. Een nieuwe generator is gebouwd en wordt vervoerd vanuit Maagdenburg, Duitsland. Op locatie moeten de windturbinebladen worden gedemonteerd en de kapotte generator worden verwijderd. Hiervoor moest een speciale kraan worden gereserveerd. Naar verwachting wordt deze kraan deze week opgebouwd en kunnen eind week 6/ begin week 7, bij goed weer, de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Verantwoordelijkheid

De productie wordt vergoed volgens de gemaakte afspraken met de leverancier van de turbines. De kosten voor de vervanging van de generator (kraan, generator, arbeid en dergelijke) komen te laste van Lagerwey/Enercon. Windpark Nijmegen-Betuwe BV is zelf verantwoordelijk voor de toegang voor de kraan bij de windturbine en voor het herstel van de gebruikte gronden. Bron: Windpark Nijmegen-Betuwe BV

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.