Windenergie op de korrel

| 7 april 2010

Peperdure stroom, verspilde subsidies en nauwelijks effect op werk, CO2 of brandstof”. Na de aanvallen van PVV en VVD op windenergie zijn dit de kwalificaties over windenergie van De Groene Rekenkamer op basis van een rapport van CEPOS (een aldaar algemeen erkende rechtse denktank) in Denemarken.

De producten van deze Rekenkamer vinden gretig aftrek bij de tegenstanders van windenergie en diverse media, dus het verhaal zullen we de komende tijd wel weer terug zien. CEPOS ventileerde haar visie (“DK draait niet voor 20 maar hoogstens voor 10% op windstroom en moet het teveel tegen een veel lagere prijs dan de opwekkosten exporteren”) ook al op de Amerikaanse TV, zie www.youtube.com/watch?v=qgUsun3hIT0 en Amerikaanse reactie met kritiek op Obama die zei dat DK 20% wind heeft.

(Na de opening van Horns Rev-II met 207 MW op zee bij Esbjerg is het inmiddels overigens ruim 23% geworden). Greenpeace publiceerde onlangs een onderzoek naar de financiering van klimaatsceptici door oliegigant Koch Industries.

In de lijst van gesubsidieerde instellingen staat ook CEPOS, zie bericht bij Energieraad. De Groene Rekenkamer over windenergie in Denemarken. Artikel met dezelfde strekking van Cees Lepair op zijn eigen site (U moet er echt wat van weten om te kunnen bepalen welke beweringen onzin zijn, maar het is voldoende om de conclusies te lezen om te weten dat het een kolderverhaal is).

Reactie op CEPOS van de Vereniging van Deense windturbine fabrikanten bij Windpower.org (klik rechts boven op Translate voor de Engelse versie). En ook een goede beschouwing over hoe het WEL zit in DK bij: AWEA . Een groep van Deense onderzoekers gaf nog meer tegengas, dat staat hier: Energy Researschers-DK – pdf.

De PVV stelde n.a.v. deze en soortgelijke publicaties (“windenergie is zinloos en bespaart geen CO2 “) vragen aan minister van der Hoeven, welke werden beantwoord op 8-2-2020, zie vragen PVV en antwoorden van der Hoeven / Cramer.

De Groene Rekenkamer reageerde daar ook weer op en stelt dat de antwoorden van de minister niet gestaafd worden door haar aangehaalde onderzoek van de TU-Delft. Zie: Groene Rekenkamer 4-3-2010. Dat was weer aanleiding voor nieuwe vragen van de PVV, zie nieuwe vragen van PVV-de Mos (11-3-2010).

In de antwoorden daarop van EZ op 17-3-2010 wordt de berekening van De Groene Rekenkamer met een eenvoudig rekenvoorbeeld onderuit gehaald, zie de antwoorden hier bij EZ. Binnenkort komt de KEMA overigens met een uitgebreid onderzoek (op verzoek van de minister) waarin de effecten van de inpassing van windenergie, o.a. op de uitstoot van CO2, uitgebreid worden behandeld.

Dit rapport wordt later dit voorjaar naar de Kamer gestuurd. De door de Groene Rekenkamer verlangde studies naar de noodzaak van bijregelen van wisselend windvermogen en de noodzaak van opslagsystemen, op basis van simulaties van grote elektriciteitsnetten zijn overigen al meerdere malen uitgevoerd.

Zie bijvoorbeeld Studie 3E-België. Ook het proefschrift van Bart Ummels is een goede achtergrondstudie bij dit thema,  Samenvatting van Bart Ummels bij OliNo plus antwoord op vragen.

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.