Windpark Burgerveen in aanbouw

| 7 mei 2013

Afgelopen vrijdag zijn in opdracht van de Cooperatieve Windenergievereniging Meerwind (Haarlemmermeer) in de buurt van knooppunt Burgerveen wieken geplaatst voor een tweede windturbine. Het betreft twee Enercon’s 2,3 MW E70, met een ashoogte van 57,75 en een rotordiameter van 71 m. De ruim 1.000 leden van de Coöperatieve Windenergievereniging hebben 1,3 miljoen euro verzameld. Het restant wordt geleend bij de Triodos bank. Een lidmaatschap bij Meerwind (kan ook buiten de Haarlemmermeer) kost € 5 per jaar en er kunnen leningen worden verstrekt aan de Vereniging, de vergoede rente bedraagt momenteel 5%.

Bron: Hans Tacq

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Rotorblad

Reacties zijn gesloten.