Windparken op zee slimme verzekeringspolis

| 7 januari 2015

Uit een rapport Windmolens & Welvaart uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek (in opdracht van Natuur & Milieu) blijkt dat offshore windparken een slimme verzekeringspolis zijn.

De plannen van het Energieakkoord voor offshore windparken kosten maximaal 1,2 miljard euro en levert maximaal 12,3 miljard euro op. De CO2-kosten zijn echter cruciaal in berekeningen. De hamvraag is hoeveel geld we op korte termijn willen betalen om de kosten voor de langere termijn in de hand te houden.’Dit onderzoek laat vooral zien dat we af moeten van de eenzijdige economische  kostenberekeningen voor windenergie,’ zegt Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu.

‘We bouwen geen windmolenparken om optimale verdienmodellen te ontwikkelen, maar om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Daarom is het belangrijk om de klimaateffecten, vertaald naar CO2-kosten, mee te nemen in de berekeningen. Anders krijg je het bizarre effect dat we juichen voor het beste verdienmodel voor een windmolen, terwijl in dat scenario de klimaatschade het grootste is.’ Een maatschappelijke kosten-batenanalyse houdt rekening met dit soort effecten.

We weten dat de aarde opwarmt, maar kunnen nog niet overzien hoe groot de schade zal zijn. Het antwoord is risicobeperking. Dit is exact wat verzekeringsmaatschappijen doen, ook inzake klimaatverandering. Wagenaar: ‘Windmolens op zee besparen hoge kosten voor toekomstige generaties. In die zin zijn windmolenparken een uitstekende verzekering voor onze kinderen en kleinkinderen. We moeten nu investeren om de latere schade zo veel mogelijk te beperken.’

DSC_0321

Windturbines in de Eemshaven

Lees meer

Bron: Natuur & Milieu

Tags: , , , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Klimaatverandering, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.