Albert Heijn gaat stroom afnemen van nog te bouwen offshore windpark van Ecowende

| 8 december 2023

Eneco heeft met Albert Heijn een stroomafnamecontract (PPA) afgesloten voor het nog te bouwen offshore windpark Ecowende (Hollandse Kust (west) kavel VI). Met de opwekking van  windenergie via dit park met een geïnstalleerd vermogen van circa 760 MW voorziet Albert Heijn in de helft van de eigen stroombehoefte vanaf 2027.

De stroomafnameovereenkomst met Eneco zorgt voor de beschikbaarheid van duurzame stroom voor 15 jaar, en het draagt daarmee bij aan verdere verduurzaming van de supermarktketen.

Albert Heijn heeft als klimaatdoel een uitstootvrije keten (Netto 0) in 2050. De winkels, distributiecentra en kantoren zijn al volledig klimaatneutraal, wat te danken is aan de overstap naar 100% Hollandse windenergie, begin 2021.

Om een compleet CO2-vrije energieketen te bewerkstelligen is energie-afname van nieuwe duurzame bronnen nodig. Albert Heijn zet daarom een volgende stap door wind af te nemen van een nieuw te bouwen windpark, gelegen in de Noordzee op 53 km afstand van IJmuiden, van Ecowende, een project van Eneco en Shell. De energie die Albert Heijn afneemt van het windpark wordt direct gebruikt voor verdere verduurzaming van de keten waaronder de stroomvoorziening voor thuisbezorging en bevoorrading van de winkels.

“Windenergie wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de vermindering van de CO2-uitstoot. Iets waar we als Albert Heijn continu stappen op zetten. De strategische samenwerking met Eneco waarbij we stroom afnemen van het nieuwe windpark en zo voor de helft voorzien in onze eigen stroombehoefte sluit dan ook naadloos aan bij onze ambities richting een keten zonder CO2-uitstoot in 2050”, aldus Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn.

As Tempelman, CEO Eneco: “Albert Heijn toont sterk leiderschap, niet alleen door duidelijke klimaatdoelen te stellen maar ook door concrete stappen te blijven zetten om zijn ambities waar te maken. Een goed doordachte strategie voor de energievoorziening is daarbij van groot belang, om de CO2 uitstoot te verminderen en tegelijkertijd de kosten beheersbaar te houden. Met deze mooie samenwerking blijven we bijdragen aan een succesvolle energietransitie naar een duurzaam Nederland.”

Ecowende uniek windpark

Het windpark van Ecowende is het eerste offshore windpark ter wereld dat in harmonie met de natuur wordt gebouwd. Zo worden er maatregelen genomen die de impact op de natuurlijke leefomgeving van vogels en vleermuizen, zeezoogdieren en ander zeeleven zo min mogelijk beperken tijdens de bouw en operatie van het park. Rondom het park voor de kust van IJmuiden moet zo een florerende onderwaterwereld ontstaan. Met een geïnstalleerd vermogen van circa 760 MW kan Ecowende ongeveer het equivalent van 3% van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag vergroenen. Eind 2026 moet het  windpark operationeel zijn. Bron: Eneco

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.