Australische staat Victoria wil in 2040 over 9 GW offshore windvermogen beschikken

| 8 maart 2022

Australische staat Victoria wil in 2040 over 9 GW offshore windenergie beschikkenDe overheid van de Australische staat Victoria wil in stappen tot en met 2040 een offshore windenergievermogen vermogen van 9 GW opbouwen. De eerste stroom moet in 2028 het net op gaan.

De staat publiceerde op 4 maart haar Offshore Wind Policy Directions Paper waarin deze plannen uiteengezet worden. Het plan omvat de aanbesteding van een eerste offshore windtranche van ten minste 2 GW. waarbij ernaar wordt gestreefd de eerste stroom reeds in 2028 online te brengen na een concurrerende procedure, met streefcijfers van 4 GW aan offshore windcapaciteit tegen 2035 en 9 GW tegen 2040.

Bijna 40 miljoen dollar uit ronde 1 van het Energie-innovatiefonds (EIF) zal worden gebruikt voor de financiering van de initiële ontwikkeling van 3 offshore windprojecten. De financiering zal dienen ter ondersteuning van haalbaarheidsstudies en ontwikkelingsactiviteiten voorafgaand aan de bouw en zal helpen bij het aantonen van trajecten naar commerciële exploitatie voor offshore-windprojecten in Victoria. Victoria is al begonnen met voorbereidende onderzoeken en studies voor het eerste windenergieproject.

Eerste offshore windpark in 2028

Het gaat om het Star of the South project, in de Bass Strait aan de zuidkust van Victoria met een gepland vermogen van 2,2 GW. Projectpartner is de Deense projectontwikkelaar Copenhagen Infrastructure Partner (CIP). Verwacht wordt dat de bouw rond 2025 opgestart wordt en in 2028 de eerste offshore windstroom opgewekt kan worden.

Andere offshore windenergieprojecten aan de zuidkust van Victoria die in een vroeg stadium van ontwikkeling verkeren zijn het potentieel 1 GW Great Southern offshore windpark van Macquarie Group voor de kust van Bass en het 1,5 GW Seadragon offshore windproject van Flotation Energy.

Op dit moment wordt in Australia nog 60% van het stroomverbruik met fossiele energiedragers opgewekt. Victoria heeft de doelstelling om in 2030 een aandeel van 50% van het stroomverbruik duurzaam op te kunnen wekken en om tegen 2050 een netto-nulemissie te bereiken. Volgens de Australian Energy Market Operator zal de Australische stroomopwekking met kolen stapsgewijs tot en met 2032 volledig worden vervangen door duurzame opwekking. Source: Victoria State Government

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd, Wereldwijd Windparken

Reacties zijn gesloten.