Budget SDE+ in 2016: 8 miljard euro

| 8 december 2015

Het budget voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ wordt in 2016 meer dan verdubbeld naar 8 miljard euro. Er komen 2 openstellingsrondes in maart en september. Zo hebben ontwikkelaars een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe duurzame energieprojecten. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. De eerste ronde is van 1 maart tot en met 31 maart 2016 en heeft een budget van 4 miljard euro. Net als in 2015 is er in 2016 per ronde sprake van één integraal budgetplafond voor alle technologieën, waarbinnen technologieën op basis van de kostprijs concurreren om beschikbare middelen.

De ronde kent in 2016 vier fases. In de eerste week kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal 0,09 euro per kilowattuur indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs ook opengesteld voor duurdere projecten tot 0,11, 0,13 en 0,15 euro per kilowattuur. De tweede openstelling is voorzien van 30 augustus tot en met 29 september met een vergelijkbare verplichtingenruimte.

Tijdens de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om projecten in de vrije categorie in te dienen. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten onder het relevante maximum basisbedrag in te dienen en daarmee eerder kans te maken op subsidie. In 2016 wordt dit veilingmechanisme verder verfijnd door vrije biedingen op eenheden van 0,001 eurot mogelijk te maken.

Bij een aanvraag voor SDE+-subsidie voor windenergie is sinds 2015 het windrapport een verplichte bijlage. Onderdeel van het windrapport is een windenergie-opbrengstberekening op basis van de gemiddelde windsnelheid. Voor het opstellen van de windenergie-opbrengstberekening wordt voor de SDE+ 2016 een maximale gemiddelde windsnelheid op basis van de SDE+ Windviewer voorgeschreven. Deze tool geeft voor iedere locatie in Nederland op elke hoogte, vanaf 20 tot en met 160 meter, de gemiddelde windsnelheid weer. De windsnelheid is gebaseerd op de KNMI-winddata over de periode 2004-2013. De SDE+ Windviewer komt binnenkort beschikbaar.

kamerbrief-over-de-stimulering-van-hernieuwbare-energieproductie-in-2016

basisbedragen-voor-sde-2016 kamerbrief-over-de-stimulering-van-hernieuwbare-energieproductie-in-2016

 

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.