Burgerwindpark De Kookepan kan doorgaan

| 8 april 2020

© Leudal Energie

Op 8 april deed de Raad van State positief uitspraak over de omgevingsvergunning voor de komst van 3 windturbines in het gebied De Kookepan in de gemeente Leudal, provincie Limburg.

Initiatiefnemer van Windpark De Kookepan ten Noordwesten van het dorp Neer is Leudal Energie. De drie windturbines komen in lijnopstelling te staan. Deze mogen een vermogen hebben tussen de 3 en 4,5 MW, een ashoogte van maximaal 132 m, een tiphoogte van ongeveer 200 m en een rotordiameter tussen de 130 en 142 m. De geplande windturbines zullen in totaal voor circa 28 miljoen kWh groene stroom opwekken. De windturbines zullen door het Duitse Enercon geleverd worden.

Twee omwonenden waren in hoger beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nadat een eerder beroep bij de rechtbank Limburg niet was gelukt. Het hoger beroep was gericht tegen de beoordeling door de rechtbank van hun beroepsgronden over de MER-procedure, gezondheid en geluid, handhaving, verlichting, radarverstoring en de financiële uitvoerbaarheid van de omgevingsvergunning. Op 8 april heeft de Raad van State in een uitspraak de bezwaren ongegrond verklaard.

Leudal Energie hoopt in Q4 van dit jaar te beginnen met de bouwactiviteiten. Het windpark moet in Q2 2021 de eerste stroom gaan leveren.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.