Burgerwindturbines windpark Koningspleij draaien

| 8 april 2022
Burgerwindturbines Windpark Koningspleij draaien

Bron: ProWind time-lapse video

Na een periode van proefdraaien produceren de eerste drie windturbines van Windpark Koningspleij genoeg stroom voor achttien gemeenten in de regio Arnhem. Het windpark, gelegen langs de Pleijroute (N325) is een initiatief van Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) en Prowind.

De windturbines staan in een lijnopstelling langs de Pleijroute (N325). De turbines werden geleverd door Enercon. Ze zijn van het type E-115 EP3 met een tiphoogte van 177,5 m en een rotordiameter van 115.7 m. De drie turbines met ieder een vermogen van 4,2 MW wekken energie op voor zo’n 11.000 huishoudens. Midden december, afgelopen jaar, waren de windturbines gereed en was er begonnen met proefdraaien. 

Burgerinitiatief

In 2010 wees de gemeente Arnhem de gebieden, de Kleefse Waard en Koningspleij, aan als geschikte gebieden. In 2012 is Rijn en IJssel Energiecoöperatie opgericht en daarmee startte het burgerinitiatief voor de drie windturbines. Prowind zorgde voor de realisatie van het windpark en REIJE voor de deelname van burgers. Het windpark is voor tweederde in handen van burgers. 566 inwoners uit Arnhem en omgeving hebben, via energiecoöperatie REIJE, windaandelen gekocht en zijn zo mede-eigenaar geworden van de windturbines. Een vast bedrag uit de opbrengsten gaat naar het omgevingsfonds, het gaat naar schatting om zo’n 12.000 euro. Mensen uit de omgeving kunnen een bijdrage vragen uit het omgevingsfonds, voor projecten om hun buurt duurzamer te maken.

Vierde windturbine

In de toekomst komt er nog een vierde windturbine op het windpark te staan. Deze zal elektriciteit opwekken voor het naastgelegen IPKW industrieterrein. Deze windturbine wordt ontwikkelt door Pure Energie. Het windpark valt binnen het bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij’ voor 4 windturbines en een zonnepark van 8,5 hectare op Koningspleij Noord, aan de Arnhemse Kleefse Waard. Op 10 juni wordt het windpark Koningspleij feestelijk geopend, samen met het ernaast gelegen zonnepark. 

Informatiecentrum

Bij het wind- en zonnepark Koningspleij is een informatiecentrum ingericht. Hier worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor scholen en andere groepen. Tot de zomervakantie is er voor belangstellenden een open inloopmiddag. Dit vindt elke vierde zaterdag van de maand plaats, van 14:00 tot 16:00. De eerstvolgende open inloop is zaterdag 23 april a.s. Bron: Prowind

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.