Christenunie voorstander betere verdeling lusten/lasten windenergie

| 8 februari 2013

Provinciale Staten van Groningen hebben woensdag een motie van de ChristenUnie aangenomen met de oproep bevolking mee te laten profiteren van de opbrengsten van windenergie in hun omgeving. Om de ontwikkeling van windenergie op land te bevorderen wil de ChristenUnie inzetten op het beter verdelen van de lusten en de lasten door de lokale bevolking te laten profiteren van de wind. Dat kan bijvoorbeeld door de bevolking deel te laten nemen in een project en groenfondsen. De ChristenUnie wil dat er regels komen die dat mogelijk maken.

‘Het werkt bevorderend voor de ontwikkeling van windenergie op land en de maatschappelijke acceptatie als de lokale bevolking kan participeren’, aldus Stieneke van der Graaf, Statenlid voor de ChristenUnie. ‘In Denemarken zijn bij wet stimulerende maatregelen getroffen om de ontwikkeling van windenergie op land te bevorderen. De ervaringen hiermee zijn heel positief.’ Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd sterk in te willen zetten op het ontwikkelen van windenergie op land. Dit is nodig, omdat Nederland behoorlijk achterloopt op het realiseren van de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie. De ChristenUnie wil dat de Rijksoverheid nu stimulerende maatregelen treft om de ontwikkeling van windenergie te bevorderen.

Bron: Christenunie

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.