‘Cluster zeewindparken ten noorden van NL’

| 8 juli 2010
bron: Energiegids

Grote windparken op zee kunnen het best ten noorden van de Waddeneilanden worden aangelegd en niet voor de kust van Zuid-Holland en Zeeland. Dat zegt Gerrit van Werven, directeur van Energy Valley, het energie-investeringsprogramma in de vier noordelijke provincies, in vakblad EnergieGids.nl

“Onlangs zijn twee offshore windparken ten noorden van Schiermonnikoog vergund. Dat is een investering van ruim 2 miljard euro. De daar straks aanwezige infrastructuur biedt een ideale mogelijkheid om ook andere windparken aan te leggen. Daarnaast is het mogelijk om gezamenlijk met de naastgelegen Duitse windparken netwerkontsluitingen te realiseren.

Met goede werkstations en aansluitend op onze havens is het grootschaliger op te pakken en daarmee aanmerkelijk goedkoper. Men kan voor distributie gebruik maken van de tweede NorNed-kabel en de Cobra-kabel naar Denemarken.”, aldus Van Werven. Dat de twee windparken vergund zijn aan het Duits-Russische consortium Bard vindt Van Werven lastig: een deel van de Nederlandse subsidie vloeit zo naar onze oosterburen en niet naar de Noord-Nederlandse economie.

“Het rijk heeft nagelaten in de toekenning goede afspraken te maken op welke wijze deze mega-investering ten goede komt aan het Nederlandse bedrijfsleven. Bij ons omringende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en België, is dat anders geregeld. Daar wordt doorgaans wel gezorgd dat investeringen in de nationale economie terechtkomen. Dat is in Nederland niet het geval.

Daarom zijn we zelf in gesprek gegaan met de directie van Bard om samen met hen te bekijken of er mogelijkheden zijn om werkzaamheden aan Nederlandse onderaannemers uit te besteden. Bard heeft ook kaderuimte nodig die gedeeltelijk in de Eemshaven beschikbaar is, en natuurlijk mensen voor de aanleg van de turbines, zoals de funderingbouwers en bedrijven die de turbines naar zee transporteren.

De turbines zullen dan wel in Duitsland geproduceerd worden, maar van die 2 miljard totaalinvestering zal een fors deel aan plaatsing worden besteed.”

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.