Commissie m.e.r wil meer duidelijkheid over keuze 3 locaties windparken in gemeente Kapelle

| 8 september 2020

De Commissie m.e.r. heeft op 7 september 2020 haar toetsingsadvies uitgebracht over de inhoud van het milieueffectrapport voor 3 windparken in de gemeente Kapelle. Alhoewel de milieueffecten gedetailleerd beschreven zijn wil de Commissie meer duidelijkheid krijgen van de gemeente Kapelle over hoe de keuze voor de locaties tot stand is gekomen.

De provincie Zeeland heeft in het Omgevingsplan en de Omgevingsverordening Zeeland bij Kapelle een concentratielocatie voor windenergie aangegeven. De gemeente Kapelle wil binnen dit concentratiegebied op 3 locaties de opwek van meer windenergie mogelijk maken om zo bij te dragen aan de energiedoelstelling van de provincie.

Windparken Willem Annapolder, Kapelle-Schore en Landmanslust
Het gaat hierbij om aanpassing van de bestaande windparken Willem Annapolder en Kapelle-Schore.en door 6 grotere turbines. In het windpark Willem Annapolder draaien sinds 2003 tien windturbines. Coöperatie Zeeuwind U.A. wil ze vervangen door vier nieuwe, grotere turbines die samen mogelijk een opgesteld vermogen van meer dan 15 MW gaan krijgen. Vanwege het grote vermogen is een project-MER opgesteld. In het rapport bestaat het voorkeursalternatief uit 4 windturbines met een maximale tiphoogte van 180 meter.

In het windpark Kapelle-Schore wil E-connection Project BV de bestaande twee windturbines uit 1997 in Kapelle-Schore vervangen door twee grotere. Daarnaast wil Windforce 11 BV een nieuw windpark realiseren door twee windturbines bij Landmanslust te plaatsen.  Alle drie projecten doorlopen een zelfstandige besluitvormingsprocedure.

De plannen passen niet in het bestaande bestemmingsplan. Om deze projecten te kunnen realiseren, moeten nieuwe bestemmingsplannen worden vastgesteld en zijn omgevingsvergunningen nodig. Voor de besluiten hierover is een plan-milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Commissie heeft de MER getoetst en een advies uitgebracht.

Aanvulling op het rapport
Volgens de Commissie ontbreekt in het verder uitvoerige MER een onderdeel dat het essentieel vindt voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij een besluit over de windparken bij Kapelle. Zo zou in het rapport niet beschreven staan of ook andere plekken binnen de concentratielocatie geschikt zouden kunnen zijn voor de komst van de nieuwe windturbines. Daarnaast ontbreekt een concrete, toetsbare productiedoelstelling.

De Commissie adviseert in een aanvulling op het rapport te onderbouwen welke keuzes tot de drie locaties hebben geleid. De aanvulling moet laten zien hoe groot het zoekgebied voor windenergie is, welke delen geschikt zijn voor windturbines en hoeveel windenergie de gemeente precies wil opwekken. Op die manier komen de meest optimale locaties in beeld, zegt de Commissie.

De gemeente heeft laten weten op korte termijn een aanvulling op het rapport op te stellen.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.