Europese Commissie maakt EU-strategieën bekend voor integratie van energiesystemen en schone waterstof

| 8 juli 2020
© Copyright European Commission 2020

Het Europese energiesysteem is goed voor 75% van de CO2 uitstoot in de EU. Om in 2050 het energiesysteem klimaatneutraal te krijgen moet het systeem aangepast worden. Vandaag maakte de Europese Commissie haar plannen bekend voor het toekomstige energiesysteem en schone waterstof.

De twee strategieën presenteren een nieuwe investeringsagenda voor schone energie, in overeenstemming met de Europese Commissie’s EU Next Generation herstelpakket en de Europese Green Deal. De geplande investeringen kunnen het economisch herstel van de coronacrisis stimuleren.

EU Strategy for Energy System Integration
De EU-strategie voor integratie van energiesystemen zal het kader vormen voor de groene energietransitie. In het huidige model vindt het energieverbruik in transport, industrie, gas en gebouwen nog plaats met elk afzonderlijke waardeketens, regels, infrastructuur, planning en operaties. Om het energiesysteem kostenefficiënt te verduurzamen moeten nieuwe verbindingen tussen sectoren worden gelegd en de technologische vooruitgang worden benut waardoor het systeem als geheel wordt gepland en geëxploiteerd. Dit flexibele systeem zal zo efficiënter moeten zijn en de kosten voor de samenleving verlagen.

Deze strategie berust op drie hoofdpijlers. Zo moet er een meer ‘circulair’ energiesysteem komen, met energie-efficiëntie als kern. Daarnaast een grotere directe elektrificatie van eindgebruiksectoren, waarbij uitbreiding van zonne- en windenergie een rol speelt. Voor die sectoren waar elektrificatie moeilijk is, bevordert de strategie schone brandstoffen, waaronder hernieuwbare waterstof en duurzame biobrandstoffen en biogas. De Commissie zal een nieuw classificatie- en certificeringssysteem voor hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen voorstellen.

De strategie omvat 38 acties zoals de herziening van de bestaande wetgeving, financiële steun, onderzoek naar en inzet van nieuwe technologieën en digitale instrumenten, begeleiding aan de lidstaten over fiscale maatregelen en geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen, hervorming van het marktbeheer en infrastructuurplanning, en verbeterde informatie aan consumenten.

EUWaterstofstrategie
In een geïntegreerd energiesysteem kan waterstof de verduurzaming van de industrie, transport, energieopwekking en gebouwen in heel Europa ondersteunen. In de EU-waterstofstrategie staat hoe dit potentieel benut kan worden door middel van investeringen, regelgeving, marktcreatie en onderzoek en innovatie.

De prioriteit is de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof, geproduceerd met voornamelijk wind- en zonne-energie. Op korte en middellange termijn zouden echter andere vormen van koolstofarme waterstof nodig zijn om de emissies snel te verminderen en de ontwikkeling van een levensvatbare markt te ondersteunen.

De aanpak gaat gefaseerd: van 2020 tot 2024 wordt de installatie van ten minste 6 gigawatt hernieuwbare waterstofelektrolysers in de EU en de productie van maximaal een miljoen ton hernieuwbare waterstof ondersteund.
Van 2025 tot 2030 moet waterstof een intrinsiek onderdeel worden van het geïntegreerde energiesysteem, met ten minste 40 gigawatt hernieuwbare waterstofelektrolysers en de productie van maximaal tien miljoen ton hernieuwbare waterstof in de EU.
Van 2030 tot 2050 moeten technologieën voor hernieuwbare waterstof tot volwassenheid komen en op grote schaal worden ingezet in alle moeilijk te verduurzamen sectoren.

European Clean Hydrogen Alliance
Om deze strategie te helpen verwezenlijken, lanceerde de Commissie vandaag de European Clean Hydrogen Alliance met industrieleiders, de civiele maatschappij, nationale en regionale ministers en de Europese Investeringsbank. Het alliantie zal een investeringspijplijn opbouwen voor schaalvergroting van de productie en de vraag naar schone waterstof in de EU ondersteunen.

Tags: , , ,

Category: Overheid

Reacties zijn gesloten.