Goede scheiding cultuurhistorische landschappen en gebieden voor windenergie

| 8 december 2015
 Speciaal voor initiatiefnemers die op zoek zijn naar gebieden om windenergie te plaatsen is er een speciale kaart ontwikkeld. De kaart geeft ook aan welke gebieden door het Rijk en de provincies zijn aangewezen als zoekgebied voor windenergie. De kaart toont in één oogopslag waar deze zoekgebieden de cultuurhistorische landschappen overlappen.
 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het aan te raden om een norm van 2000 meter te hanteren. Deze begrenzing is ook op de kaart opgenomen. Deze toont gebieden van cultuurhistorisch belang in combinatie met zoekgebieden voor windenergie. Het gaat hierbij om:

  • beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • beschermde historische buitenplaatsen;
  • werelderfgoed;
  • 8 landelijke gebieden die zijn geselecteerd als kenmerkend wederopbouwgebied.

Deze kaart is bestemd voor gemeenten en provincies die te maken hebben met cultuurhistorische gebieden en zoeklocaties voor windenergie.   

DSC_0312

Zoekgebieden windenergie, kaart voor gemeenten

 
Bron: NWEA

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.