Handelsmissie wind op zee naar Duitsland

| 8 januari 2019

Op 5 en 6 maart vindt parallel aan een werkbezoek door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Bremen en Bremerhaven een handelsmissie plaats naar Bremen met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Een van de thema’s van de handelsmissie is wind op zee.

In de transitie naar duurzame energiebronnen staat windenergie voor zowel Nederland als Duitsland hoog op de politieke agenda de komende jaren. Duitsland heeft ambities om in 2030 minimaal 65% van de elektriciteit (voorheen 55%) duurzaam opgewekt te zien. Met name bij wind op zee is er al veel samenwerking tussen Duitse en Nederlandse industriespelers opgebouwd en de waardeketens van beide landen zijn al deel complementair. De Nederlandse sectororganisatie (NWEA) en de Windagentur Bremerhaven (WAB), de Duitse nationale branchecluster van de offshore-windindustrie, zien grote belangstelling voor een verdere uitbouw en verdieping van de wederzijdse relatie.

Het doel van de missie is om bestaande relaties te versterken, nieuwe relaties aan te gaan en om Nederlandse bedrijven een duwtje in de rug te geven bij het verzilveren van economische kansen. Belangrijke thema’s zijn hierbij samenwerking in de hele waardeketen en ‘Teaming Up’ voor nieuwe markten. Daarnaast is er het thema Focus mkb. Als toeleveranciers en onderaannemers beschikken mkb-bedrijven in mindere mate over een eigen internationaal netwerk. Voor hen zijn contacten met bedrijven direct over de grens daarom bijzonder waardevol. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 28 januari aanmelden.

De handelsmissie wordt georganiseerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Nederlandse ambassade in Berlijn, NBSO Hamburg, en VNO-NCW/MKB–Nederland. Bron: RVO

Tags: , , , ,

Category: Bedrijven, Offshore windparken, Overheid, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.