Hernieuwbare energiebronnen stuwen netto-elektriciteitsproductie in Q1 2021

| 8 juni 2021
Conclusion verzorgt OT omgeving Borssele III & IV

Borssele III & IV © MHI Vestas

De netto-elektriciteitsproductie was in het eerste kwartaal van 2021 6 % hoger dan in het eerste kwartaal van 2020. Dit kwam met name door de toename van de productie uit hernieuwbare bronnen dat met 20 % steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In het eerste kwartaal van 2021 werd er 32,75 miljard kWh aan netto-elektriciteit geproduceerd. Dit is een groei van 1,8 miljard kWh ten opzichte van het eerste kwartaal in 2020. Hernieuwbare bronnen waren met 9,15 miljard kWh goed voor 28 % van de elektriciteitsproductie. Er werd in deze periode 1,5 miljard kWh meer geproduceerd door hernieuwbare bronnen dan in het eerste kwartaal van 2020.

Deze extra productie komt met name van biomassa (+0,7 miljard kWh), zon (+0,4 miljard kWh) en wind (+0,4 miljard kWh).  De toename bij zon en wind hangt samen met de gestegen capaciteit uit zonnepanelen en windparken, zoals het Borssele III & IV offshore windpark. Wind produceerde in het eerste kwartaal volgens het CBS 5.240 miljoen kWh. Wind op land was goed voor 2.728 miljoen kWh en wind op zee voor 2.512 miljoen kWh.

CBS

Grotere elektriciteitsproductie uit kolen

De elektriciteitsproductie uit kolen is in het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met een jaar eerder gestegen met 1,1 miljard kWh (42 %). Dit hang vooral samen met een lagere kolenprijs op de wereldmarkt en dat er minder onderhoudswerkzaamheden in kolencentrales plaatsvonden.

Elektriciteitsproductie uit aardgas afgenomen

De elektriciteitsproductie uit aardgas liet het eerste kwartaal een lichte daling zien (0,6 miljard kWh, 3 %) als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan gasgestookte centrales en een hogere gasprijs. De gasprijs was in januari hoger door een grote vraag op de wereldmarkt, onder andere als gevolg van extreme koude in Spanje.

Minder invoer, meer uitvoer

De invoer van elektriciteit was in het eerste kwartaal 1,3 miljard kWh lager dan in hetzelfde kwartaal van 2020, de uitvoer steeg met 0,6 miljard kWh. Hierdoor daalde het invoersaldo met 1,8 miljard kWh. In Duitsland werd er fors minder elektriciteit geproduceerd met zon en wind door storingen bij verschillende installaties. Hierdoor was er meer elektriciteit uit andere landen nodig. De uitvoer naar Duitsland was 0,8 miljard kWh (+46 %) hoger. Door storingen aan de NorNed- en Cobra-kabels kwam er 0,9 miljard kWh (-84 %) minder elektriciteit uit Noorwegen en 0,6 miljard kWh (-51 %) minder uit Denemarken dan een jaar eerder. Door storingen aan de Britned-kabel werd er 0,9 miljard kWh (- 60%) minder elektriciteit naar het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd. Bron: CBS

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.