Informatie-avonden windpark Hattemerbroek

| 8 september 2014

Van Werven afvalverwerking organiseert in samenwerking met de gemeente Oldebroek, provincie Gelderland & adviesbureau Haskoning DHV een 3-tal informatie-avonden over het Milieueffectrapportage Windmolenpark Hattemerbroek (het MER).

De informatieavonden vinden plaats in de tweede week van september. Tijdens de bijeenkomst kunt u zich laten informeren over het MER en is er de gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren over de inhoud.

De avonden worden gehouden op:

  •          Maandag 8 september 19:30 tot 21:30 uur voor direct omwonenden(op uitnodiging)
  •          Dinsdag 9 september voor Commissie Ruimte & Grond, Raad en College (op uitnodiging)
  •          Donderdag 11 september 19:30 tot 21:30 uur voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden (vrij toegankelijk)

De eerste bijeenkomst op maandavond 8 september is georganiseerd voor de 64 omwonenden binnen een straal van 1500 meter van het windmolenpark. De bewoners hebben de uitnodiging per brief ontvangen. Mocht u geen brief hebben ontvangen dan kunt u op deze kaart nagaan of uw woning binnen de 1500 m contour ligt.

De tweede bijeenkomst op dinsdagavond 9 september is voor de leden van de Commissie Ruimte & Grond, de Raad en het College. De leden hebben via de griffier een uitnodiging ontvangen.

De derde bijeenkomst op donderdag 11 september is bedoeld voor iedereen die meer informatie wil inwinnen over het MER, vragen of opmerkingen heeft.  Deze informatieavond wordt gehouden bij de familie Souman aan de Middeldijk 37 te Hattemerbroek. U hoeft zich niet op te geven voor deze avond.

Meer details over de activiteiten en de communicatie omtrent het MER treft u aan in het Activiteitenplan.

EWT groningen

Meer informatie.

Bron: Windmolenpark Hattemerbroek

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Wereldwijd, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.