Kitepower en partners krijgen groen licht van EU voor onderzoeksvoorstel naar prestaties van windenergiesystemen

| 8 juni 2022
Kitepower en partners krijgen onderzoeksvoorstel naar prestaties van windenergiesystemen vanuit EU gehonoreerd

Bron: Kitepower

Het onderzoeksvoorstel MERIDIONAL van een consortium van 12 partners uit zowel de academische wereld als het bedrijfsleven, is gehonoreerd door de EU. Het doel van het project is om beter inzicht te krijgen in de windstromingen op grote hoogte ter bevordering van windenergiesystemen in de lucht (airborne wind energy systems, AWES).

Het programma gaat in oktober van start. De partners zijn nu in de voorbereidingsfase. Onder de partners bevinden zich 5 vooraanstaande technische universiteiten uit Denemarken, Italië, Duitsland met TU Delft als coördinator en 3 bedrijven op het gebied van AWES, namelijk Kitepower, Kitenergy, Kitekraft. Het US National Renewable Energy Laboratory (NREL) levert als partner een bijdrage in-kind.

Het doel is een toolchain te ontwikkelen om de prestaties en betrouwbaarheid van windenergie-installaties in de lucht en conventionele windturbines efficiënt en effectief te beoordelen. Dit is belangrijk voor de evaluatie van de locatie, maar ook om de efficiëntie van de windturbines te verhogen en de werking van AWES veiliger te maken.

Kitepower

Naast de standaard instrumenten als een Kitepower systeem (met de vlieger als sensor), grondgebaseerde LIDAR (Light Detection and Ranging) en drone-gemonteerde 3D stromingsmetingen uitgevoerd tijdens de vliegproeven, zal het Nederlandse bedrijf Kitepower met systeemkennis en testgegevens bijdragen tot de modellen van de toolchain.

Een ander aandachtsgebied zal de interactie van de stroming en de bewegingen en vorm van de vlieger zijn. Op basis van de nieuwe toolchain zullen ook voorspellingen worden gedaan van de systeemprestaties in opgeschaalde of parkconfiguraties. Deze laatste analyse is belangrijk om de impact van windenergie vanuit de lucht op het toekomstige energielandschap te voorspellen.

EU Horizon Europe

Het voorstel is ingediend voor de EU Horizon Europe call om beter inzicht te krijgen in de fysica van atmosferische stromingen, met name wat betreft de voorspelling van de productie van windenergie en het ontwerp van componenten van windenergietechnologie. Het totale subsidiebudget bedraagt 6,7 miljoen EUR, waarvan het grootste deel is gereserveerd voor de universiteiten. Kitepower ontvangt ongeveer 240.000 EUR. Het project wordt 100% gefinancierd over een totale looptijd van 4 jaar.

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.