Nederland leverde in 2020 grootste bijdrage aan nieuw offshore windvermogen in Europa

| 8 februari 2021

Borssele 1&2, Ørsted/Sky Pictures

Europa heeft in 2020 2,9 GW aan nieuwe offshore windcapaciteit geïnstalleerd. Nederland installeerde het meeste vermogen dat jaar. Bovendien heeft Europa in 2020 een recordbedrag van € 26,3 miljard opgehaald om 7,1 GW aan nieuwe offshore windcapaciteit te financieren. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse rapport ‘Offshore wind in Europe – key trends and statistics 2020‘ van WindEurope.

Het nieuw toegevoegde vermogen ligt in lijn met de voorspelling van WindEurope vóór COVID. Negen nieuwe offshore windparken met samen 356 windturbines kwamen online in 5 landen. Nederland heeft 1.493 MW aangesloten: Borssele 1&2 (752 MW, 94 SG-8.0-167 DD turbines), Borssele III & IV (722 MW, 60 V164-9.5 MW turbines) en de demonstratiesite Borssele V (19 MW, 2 V164-9.5 MW turbines). Borssele V heeft gedeeltelijke netaansluiting.

België heeft 706 MW aangesloten, het VK 483 MW en Duitsland 219 MW. Portugal voltooide de installatie van een drijvend offshore windpark. De bouw van zes andere windparken, waaronder Windpark Fryslân (391,6 MW), is gestart maar hebben nog geen turbines op het net aangesloten.

Totaal eind 2020
Europa heeft nu 25 GW aan offshore windvermogen, met 116 offshore windparken (5.402 windturbines) in 12 landen. 40% van de capaciteit bevindt zich in het VK.

Het rapport laat ook zien dat er nieuwe spelers op de markt komen. Zo zal Frankrijk na jaren planning eindelijk beginnen met de bouw van offshore windparken nadat de definitieve investeringsbeslissingen voor 1 GW was genomen. Frankrijk plant 4 kleine drijvende offshore windparken en zal dit jaar ook een aanbestedingsronde openen voor een groot drijvend offshore windpark.

Daarnaast heeft Polen een offshore wind wet aangenomen en streeft naar 28 GW offshore wind tegen 2050. Bovendien heeft Polen een overeenkomst gesloten tussen alle acht Baltische landen om samen te werken aan offshore wind. Griekenland staat op het punt plannen aan te nemen voor de uitbouw van offshore wind. En de drie Baltische staten – Estland, Letland en Litouwen – ontwikkelen allemaal projecten.

Het VK, Nederland, Duitsland en Frankrijk hebben allemaal definitieve investeringsbeslissingen genomen voor in totaal 8 grote nieuwe offshore windparken. De bouw hiervan begint in de komende jaren.

Groei in grootte van windturbine
Het gemiddelde nominale vermogen van de in 2020 geplaatste turbines is gestegen naar 8,2 MW. Tweederde van alle offshore windparken in 2020 gebruikte zelfs grotere turbines, waaronder Borssele 3-5, Seamade (Siemens Gamesa 8,4 MW) en Northwester 2 (Vestas 9,4 MW) in België en Windfloat Atlantic (Vestas 8,4 MW) in Portugal.

In 2020 waren er grote bestellingen voor GE’s 13 MW GE Haliade-X-turbine. En Siemens Gamesa kondigde een nieuwe turbine van 14 MW aan. Nieuwe offshore windparken leveren nu capaciteitsfactoren op van meer dan 50%.

Recordbedrag aan investeringen in offshore wind
In 202o werd voor € 26,3 miljard in nieuwe activa geïnvesteerd, goed voor een extra capaciteit van 7,1 GW. Volgens Giles Dickson, CEO van WindEurope, is het recordbedrag aan investeringen een blijk van vertrouwen in offshore wind en leidt tot nieuwe banen. Elke nieuwe offshore windturbine genereert € 15 miljoen aan economische activiteit, aldus Dickson. WindEurope verwacht dat de 77.000 banen die momenteel in offshore windenergie in Europa zijn, tegen 2030 oplopen naar 200.000.

PPA
In 2020 zijn 6 grote Power Purchase Agreements (PPA’s) voor offshore wind ondertekend. Nieuwe PPA-deals kwamen uit verschillende sectoren van de industrie, waaronder de grote afnemers Nestle, Amazon, Deutsche Bahn, Borealis en Ineos.

300 GW in 2050
De EU-strategie voor hernieuwbare energie op zee (ORES) die de Europese Commissie vorig jaar heeft ingediend, was een mijlpaal. Het bracht het regelgevingskader voor de uitbreiding van offshore windontwikkeling in kaart en stelde een doelstelling van 300 GW offshore wind voor de EU in 2050, 25 keer meer dan wat de EU nu heeft.

“Laten we dit momentum vasthouden! We hebben nu een alomvattend wetgevingskader nodig voor hybride offshore windprojecten, verbeterde maritieme ruimtelijke planning en gestroomlijnde vergunningsprocedures om het volledige potentieel van de Europese wind op zee te benutten”, zegt Giles Dickson.

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.