Nuon en nieuw windpark bij IJsselmeerdijk

| 8 september 2011
bron: ANP

Het college van B en W Dronten en Lelystad stellen regionale voorwaarden vast voor een mogelijk te ontwikkelen windpark bij de IJsselmeerdijk door energiebedrijf Nuon. De grenzen voor het windpark zijn o.a. vastgelegd.

Nuon voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar de vervanging van windparken in Flevoland: Irene Vorrink en Harry van den Kronenburg in Lelystad en Dronten en windpark Jaap Rodenburg in Almere. Gepland staat om de bestaande molens te vervangen door een nieuwe generatie windmolens die meer vermogen hebben. Bij de overheid is het plan aangemeld als rijkscoordinatieregeling.

De provincie en gemeenten hebben nu op een rij gezet waar het onderzoek van Nuon aan moet voldoen en met welke randvoorwaarden rekening moet worden gehouden.

De provincie Flevoland en de gemeenten Dronten en Lelystad staan welwillend tegenover dit initiatief. De eventuele vervanging van het windpark draagt bij aan het energieneutraal maken van de provincie en de gemeenten. Ook wordt de landschappelijke kwaliteit ter plekke verbeterd ten opzichte van de huidige situatie door het nieuwe windpark op een goede manier te ontwerpen.

Flevoland staat bekend om haar windmolens. In de afgelopen 15 jaar zijn er bijna 600 gebouwd. De provincie en gemeenten hebben daarvan geleerd dat er eisen gesteld moeten worden aan nieuwe windparken. Een belangrijke eis is dat een nieuw windpark alleen mag worden gebouw als er voldoende oude windturbines worden gesaneerd.

Windpark IJsselmeerdijk

Om er voor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de regionale wensen en voorwaarden is het Plan van Aanpak Windpark IJsselmeerdijk opgesteld. In dit document hebben de provincie en de gemeenten inhoudelijke en procedurele eisen opgenomen waarmee Nuon rekening moet houden bij het bepalen van de alternatieven.

Zo zijn in het plan van aanpak onder andere de grenzen voor het windpark vastgelegd. De provincie en gemeenten hebben deze grenzen bepaald om er voor te zorgen dat er een kwalitatief goed plan wordt gemaakt, goed qua landschap, ecologie en participatiemogelijkheden voor de bewoners van Dronten en Lelystad.

Een andere voorwaarde is dat de provincie en gemeenten willen dat ook Nuon met de boeren in het gebied gaat praten die een windmolen bezitten om te zien of ze samen een plan kunnen maken. Op die manier wordt het een project van, voor en door de regio. De eerstvolgende stap is dat de gemeenteraden van Dronten en Lelystad besluiten over het plan van aanpak.

Als zij hun fiat geven dan zal Nuon starten met het opstellen van een projectplan voor het vervolg.

Category: Bedrijven, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.