Ørsted past hernieuwbare energie ambitie aan en trekt zich terug uit verschillende offshore windmarkten

| 8 februari 2024

De Raad van Bestuur van het Deense energiebedrijf Ørsted heeft op woensdag 7 februari  het jaarverslag voor 2023 en een geactualiseerd businessplan goedgekeurd met daarin bijgewerkte financiële doelstellingen. een omlaag aangepaste ambitie voor geïnstalleerd hernieuwbare energievermogen, exit uit verschillende offshore windmarkten en een vermindering in personeelsbestand.

Ørsted boekte een nettoverlies van DKK -20,2 miljard en het rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE) kwam uit op -14%. De nettowinst en ROCE exclusief bijzondere waardeverminderingsverliezen en annuleringskosten bedroegen respectievelijk DKK 14,9 miljard en 12,9%.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) voor het jaar bedroeg DKK 18,7 miljard. Exclusief nieuwe samenwerkingsverbanden en opzegvergoedingen bedroeg de EBITDA 24,0 miljard DKK, boven Ørsted ’s richtlijn van 20-23 miljard DKK.

De EBITDA van offshore was DKK 20,2 miljard in 2023, meer dan een verdubbeling ten opzichte van het vorige jaar. Dit heeft te maken met het opstarten van de opwekking in Hornsea 2 en Greater Changhua 1 en 2a, en omdat de negatieve effecten van afdekkingen in 2022 zich niet herhaalden in 2023.

De EBITDA in 2023 werd beïnvloed door een voorziening van DKK 9,6 miljard voor annuleringskosten in verband met het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van Ocean Wind 1. Daarnaast heeft Ørsted in 2023 bijzondere waardeverminderingsverliezen van DKK 26,8 miljard verwerkt. Het grootste deel hiervan (DKK 19,9 miljard) had betrekking op Ocean Wind 1. Lees hier het volledige jaarverslag.

Businessplan

Ondanks sterke onderliggende bedrijfsvoortgang was 2023 een jaar met aanzienlijke uitdagingen, voornamelijk door de ontwikkelingen in offshore wind in de VS. Dit alles had een negatieve impact op de kredietverwachting van Ørsted tot gevolg. Ørsted heeft in reactie hierop maatregelen geïmplementeerd om te zorgen voor een robuuste financiële balans. Dit ter ondersteuning van de groei op lange termijn en een veerkrachtige kapitaalstructuur richting 2030. Deze zijn verwerkt in het gisteren door de Raad goedgekeurde businessplan.

“We hebben projecten binnen onze portefeuille geprioriteerd en voeren belangrijke veranderingen door in ons bedrijf, waaronder een herziening van ons bedrijfsmodel om risico’s te verminderen. We presenteren nu een robuust bedrijfsplan en met een sterke focus op waarde creatie. En we zijn van plan om onze huidige geïnstalleerde capaciteit van duurzame energie tegen 2030 meer dan te verdubbelen” – Mads Nipper, Group President en CEO van Ørsted

Herziening van risico’s en portefeuille

Ørsted’s fundamentele strategische keuzes voor technologieën en regio’s zijn ongewijzigd. Ørsted streeft er nog steeds naar om wereldleider te zijn in Offshore en een regionale speler in Onshore en P2X (Power-to-X ) in Europa en de VS. Ørsted heeft echter haar portfolio herzien en wil prioriteit geven aan groeikansen met een groot potentieel voor waardecreatie en een laag risicoprofiel.

Ørsted implementeert de lessen van zijn offshore projecten in de VS in zijn bedrijfsmodel om de risico’s bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten te verminderen, met bijzondere aandacht voor contingency-planning, toezicht op leveranciers, inflatiebescherming, onderzoek van pre-FID-verbintenissen, grotere flexibiliteit inzake projecttijdlijnen en inbedrijfstellingsdata, en projectgovernance en -evaluaties.

Zoals eerder gecommuniceerd heeft Ørsted de ontwikkeling van de offshore windprojecten Ocean Wind 1 en Ocean Wind 2 gestaakt in de vorm waarin ze zijn toegekend door de New Jersey Board of Public Utilities, heeft het besloten om het offshore windproject Skipjack Wind in de VS te herpositioneren en zal het zijn Amerikaanse offshore portefeuille voornamelijk richten op het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan. Om de ontwikkelingskosten te verlagen en verdere strategische marktfocus te creëren, verlaat Ørsted verschillende offshore markten (waaronder Noorwegen, Spanje en Portugal), deprioriteert de ontwikkelingsactiviteiten in Japan en plant een slankere ontwikkeling binnen drijvende offshore wind en P2X.

Het schrappen van projecten en het faseren van kapitaaluitgaven over de hele portefeuille zal resulteren in een vermindering van de kapitaaluitgaven met ongeveer 35 miljard DKK in 2024-2026 ten opzichte van de cijfers die werden gepresenteerd op de Capital Markets Day in juni 2023.

Als gevolg van de herziening is Ørsted nu van mening dat het een robuustere portefeuille van projecten heeft. De wijzigingen in de portefeuille zullen resulteren in een vermindering van de ontwikkelingsuitgaven met ongeveer DKK 3 miljard in 2024-2026 ten opzichte van de cijfers die werden gepresenteerd op de Capital Markets Day in juni 2023.

Zorgen voor een robuuste balans

Naast het verlagen van kapitaaluitgaven en projectontwikkelingskosten, pauzeert Ørsted het uitkeren van dividenden voor de boekjaren 2023-2025. Daarna is het de bedoeling om vanaf het boekjaar 2026 weer dividend uit te keren.

Verder zal Ørsted zijn desinvesteringsprogramma versnellen. Farm-downs en desinvesteringen zullen naar verwachting bijdragen met een opbrengst van ongeveer 115 miljard DKK tegen 2030, waarvan ongeveer 70-80 miljard DKK wordt verwacht in 2024-2026.

Daarnaast zal Ørsted kijken naar maatregelen om een slankere en efficiëntere organisatie te worden en heeft zich ten doel gesteld de vaste kosten tegen 2026 met 1 miljard DKK te verlagen ten opzichte van 2023, op een like-for-like basis. Dit omvat een vermindering van 600-800 posities wereldwijd. Niet alle reducties zullen resulteren in ontslagen, maar er zullen in 2024 ontslagen vallen. Het bedrijf zegt dat het de komende maanden wereldwijd ongeveer 250 mensen zal ontslaan en verlaten.

Geactualiseerde ambitie voor hernieuwbare vermogen

Als gevolg van het door de Raad van Bestuur van Ørsted goedgekeurde bedrijfsplan heeft Ørsted haar ambitie voor het installeren van hernieuwbare vermogen bijgewerkt van ca. 50 GW tot 35-38 GW in 2030, wat meer dan het dubbele zal zijn van het huidige geïnstalleerde vermogen van 15,7 GW. In 2026 verwacht Ørsted een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 23 GW te hebben.

Aangepaste financiële doelstellingen en financiële beleid

Ørsted heeft ook haar financiële doelstellingen voor 2024-2030 en haar financiële beleid geactualiseerd om de nieuwe strategische ambitie voor geïnstalleerde capaciteit in 2030 te weerspiegelen.

Ørsted handhaaft haar doelstelling van een unlevered, fully loaded levenscyclus IRR (investeringsrendement) van 150-300 basispunten spreiding ten opzichte van de WACC wanneer het inschrijven op tenders of definitieve investeringsbesluiten (FIDs) nemen (afhankelijk van wat het eerst komt). Het bedrijf verwacht dat de EBITDA (exclusief nieuwe partnerschappen) zal stijgen tot ongeveer DKK 39-43 miljard in 2030, wat overeenkomt met een jaarlijkse groei (CAGR) van 8% in de periode 2023-2030. Dit is minder dan in juni 2023 aangekondigde beoogde jaarlijkse groei van 13-14%.
Ørsted verwacht in de periode 2024-2030 een ROCE van gemiddeld circa 14% te behalen. Daarnaast streeft het bedrijf naar een solide investment grade credit rating met een FFO (funds from operations)/NIBD (Net Interest Bearing Debt) ratio van meer dan 30 %.

Ørsted plant een investeringsprogramma van 270 miljard DKK in de periode 2024-2030, waarvan Ørsted verwacht ongeveer 130 miljard DKK te investeren tegen 2026.

Het bedrijfsplan wordt volledig gefinancierd zonder dat er nieuw eigen vermogen hoeft te worden aangetrokken. Het wordt gefinancierd door een combinatie van operationele kasstroom, partnerschappen en desinvesteringen, fiscaal eigen vermogen en schuld en hybride emissies.

Thomas Thune Andersen treedt terug als voorzitter van de Raad van Bestuur van Ørsted A/S

Na goedkeuring van het bedrijfsplan heeft Thomas Thune Andersen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ørsted A/S, de Raad van Bestuur gisteren geïnformeerd over zijn besluit om af te treden als voorzitter tijdens de komende jaarlijkse algemene vergadering op 5 maart 2024. Bron: Ørsted

 

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.