Provinciebestuur Zuid-Holland kiest 3 mogelijke windlocaties in gemeente Lansingerland

| 8 januari 2024

Het provinciebestuur van Zuid-Holland (Gedeputeerde Staten) heeft op 19 december besloten dat voor 3 locaties in de gemeente Lansingerland onderzocht wordt of daar windturbines geplaatst kunnen worden.

De drie geselecteerde locaties zijn: Kruisweg oostzijde, Bleizo-West en Noordpolder. Komend voorjaar wordt een vervolgtraject gestart waarin onderzocht wordt op welke locatie, of locaties, in Lansingerland 15 megawatt windenergie kan worden gerealiseerd. De nieuwe windturbines worden daarbij zo goed mogelijk ingepast in het landschap. Dit doet de provincie samen met de omwonenden en met andere belanghebbenden.

Krachtig Zuid-Holland

In het nieuwe coalitieakkoord (‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’) hebben provinciale partijen afgesproken dat afspraken uit het klimaatakkoord en afspraken met de energieregio’s worden nagekomen. Ook hebben de partijen zich eraan gecommitteerd af te gaan van fossiele energiebronnen. In het Akkoord is opgenomen dat de provincie de regie op de ontwikkelingen rond windenergie in de gemeente Lansingerland naar zich toe trekt. In de praktijk betekent dit dat de provincie in de komende jaren tientallen windturbines gaat realiseren. Bron: Provincie Zuid-Holland

 

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.