SDE+ 2016 bekend, 8 miljard euro

| 8 januari 2016
Minister Kamp heeft middels een brief in december vorig jaar, de SDE+ 2016 aangekondigd met de volgende wijzigingen: 

  • € 8 miljard budget in 2 rondes van 4 miljard;
  • Openstelling 1 maart en 30 augustus;
  • SDE+ 2016 slechts 1 maand open;
  • Bepaal uw subsidiebedrag op 0,1 cent per kWh nauwkeurig;
  • Geen SDE+ bij negatieve stroomprijs.
  • Windrapporten niet meer, wel windviewer

Begin januari verwacht de minister de uitvoeringsregeling en aanwijzingsregeling te publiceren. De minister stelt in totaal ca. € 8 miljard beschikbaar voor de SDE+ 2016. Dit bedrag wordt in rondes opengesteld. De eerste ronde start op 1 maart 2016 en kent een plafond van € 4 miljard. Deze ronde is 1 maand open en sluit op 31 maart 2016.

De tweede ronde opent op 30 augustus 2016. Het plafond wordt 1 juni 2016 bekend gemaakt maar kent naar verwachting eenzelfde verplichtingsruimte. De tweede ronde is ook 1 maand open en sluit op 29 september 2016.

De minister geeft aan minder noodzaak te zien voor verschillende fases doordat projecten beter met elkaar kunnen concurreren. De minister stelt de ontwikkelaars in staat om op 0,1 cent per kWh nauwkeurig hun subsidiebedrag te bepalen. Hierdoor zijn er per ronde 4 fases beschikbaar voor 9, 11, 13 en 15 cent per kWh.

Voor een totaal overzicht van alle subsidiebedragen per techniek kunt u onze overzichtelijke tabellen downloaden via de volgende link. Wanneer de stroomprijs 6 uur of langer negatief is, wordt er vanaf de SDE+ 2016 geen SDE+ meer uitgekeerd over deze productie. Dit geldt voor installaties vanaf 500 kW en windmolens vanaf 3 MW.
De categorie ‘wind op verbindende waterkeringen’ wordt uitgebreid voor windmolens die in de kernzone of beschermingszone staan aan de waterkant van een primaire zeewaterkering. De categorie krijgt de naam ‘wind op primaire zeewaterkering’.

De categorie ‘1 op 1 vervanging’ komt te vervallen. Enkel windmolens die de volledige subsidietermijn van 15 jaar hebben volgemaakt of windmolens die minstens 1 MW groter worden kunnen nog aanvragen. Deze projecten kunnen aanvragen binnen de reguliere categorie.

Vanaf 2016 hoeven windprojecten geen windrapport meer op te stellen. In plaats hiervan moet gebruik gemaakt worden van de door RVO beschikbaar gestelde Windviewer.

Bijlagen
Overzichtstabellen basisbedragen SDE+ 2016
Lees zelf de brief van minister Kamp

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.