TenneT gaat offshore Nederlandse windparken aansluiten op 66 kilovolt kabels

| 8 juni 2016

TenneT kwam meteen met de plannen voor het stroomnetwerk op de Noordzee: vijf platformen met een totaalvermogen van 3.500 MW en een uniek 66 kV netwerk ipv 33 kV. Dat is bijzonder!


Op 1 juli 2015 is de wet Windenergie op Zee in werking getreden op basis waarvan TenneT al aan de slag is gegaan met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een net op zee. Vergunningsaanvragen, het ontwerp van de offshore platforms, het tracé van de kabels en andere voorbereidingen voor het aansluiten van de windparken op de locatie Borssele zijn in volle gang. De volledige politieke goedkeuring van bovengenoemde reparatiewet is zeer belangrijk voor de Nederlandse energietransitie.

Voor de ontwikkeling van het net op zee zal de Rijkscoördinatieregeling van toepassing zijn. De overheid stelt een ontwikkelkader op voor het net op zee, welke bindend is voor TenneT. Verder regelt de wet hoe de netbeheerder op zee de kosten voor een transmissiesysteem op zee vergoed krijgt, namelijk via een subsidie die – als blijkt dat die niet volledig dekkend is – wordt aangevuld via de reguliere tarieven.

TenneT bouwt de komende jaren vijf identieke platformen met een totaalvermogen van 3.500 MW voor transport van windenergie naar het vasteland. De platformen zijn ontwikkeld in samenspraak met de windparkbouwers. Door middel van een uitvoerig consultatieproces is hierbij internationale kennis en ervaring gebundeld. De standaardisatie van de platformen zorgt verder voor een substantiële verlaging van de kosten voor ontwikkeling, bouw en onderhoud.
De platformen bestaan uit een onderbouw (ook wel jacket genoemd) waarmee het platform in de zeebodem wordt verankerd, een kabeldek waar de zeekabels vanuit de onderbouw in de bovenbouw kunnen worden geleid en een bovenbouw, waarin zich de technische installaties zoals transformatoren en schakelapparatuur bevinden.


TenneT is het eerste bedrijf ter wereld dat windparken gaat aansluiten met een voltage van 66 kV in plaats van 33 kV. Hierdoor is er minder energieverlies tijdens transport en wordt de benodigde kabellengte tussen de windparken en de platformen verminderd, wat de kosten aanzienlijk verlaagt. Bovendien wordt hiermee de weg geopend voor de ontwikkeling van windturbines met een nog groter vermogen. Twee kabels van 220 kV verbinden het platform met het landelijk net. De kabels komen gebundeld aan land, waardoor er minder duindoorkruisingen zijn en minder hinder is voor de omgeving. Een andere kabel verbindt twee platformen in één windgebied. Dit zorgt voor maximale leveringszekerheid.
TenneT zal er door middel van continue temperatuurmeting voor zorgen dat de transportcapaciteit optimaal benut kan worden. Wanneer de temperatuur in de kabel het toelaat, kan tijdelijk de transportcapaciteit vergroot worden van 350 tot 380 MW per kabel. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van de kabel en daardoor lagere kosten.


De platformen worden op de wal gebouwd en zullen met behulp van een kraanschip op locatie worden geplaatst. Het contract voor bouw en installatie van het eerste platform (Borssele Alpha) en de twee kabels zal eind 2016 worden gegund. Volgens planning wordt dit platform in 2019 in bedrijf genomen. De uitrol van het Net op Zee gaat gelijk op met de ontwikkeling van de windparken, zodat de beschikbare capaciteit en de behoefte naadloos op elkaar aansluiten.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.